FTP problemen

Dit artikel beschrijft veel voorkomende issues met het downloaden van audiobestanden vanaf een FTP server. Issues kunnen zijn:

  • timeout met verbinding maken (tool kan blijven hangen), 
  • wel verbinding maar downloaden start niet 
  • of downloaden stopt halverwege.

Test eerst met een FTP client.

Test met een ander FTP client tool zoals Filezilla FTP Client of WinSCP om te zien of de FTP server wel bereikbaar is voor de machine en dat het ook mag downloaden.  Als het downloaden met een FTP tool niet lukt, dan zijn mogelijke oorzaken:

  • Een firewall of router die FTP verkeer vanaf de machine blokkeert.
  • De FTP server accepteert de ip niet. Is er een whitelist van ip adressen?
  • De lokale firewall op de machine verhindert FTP. Dit kan worden uitgesloten door de lokale firewall tijdelijk uit te zetten.

Switch van FTP Mode

Een FTP verbinding gebeurt op active of passive mode. De download tool gebruikt standaard de passive variant. Wanneer geen verbinding kan worden gemaakt, kan het overschakelen naar active mode soms helpen.

Het wijzigen van FTP mode gaat via het configuratiebestand van de applicatie. In de applicatiemap bevinden zich twee configuratiebestanden die meestal inhoudelijk identiek zijn maar apart zijn voor de freeware als professionele editie:

  • RTV AudioDownload Tool Freeware.exe.config
  • RTV AudioDownload Tool Professional.exe.config

Open het juiste configuratiebestand met een teksteditor zoals kladblok of Notepad++

Let op: het configuratiebestand is een XML bestand en moet ook als een XML bestand worden behandeld. Pas uitsluitend de waarden die staan tussen <value>..</value>. Fouten in de XML kunnen de applicatie laten stoppen of crashen.

Na aanpassen van het configuratiebestand moet de download tool worden herstart.

De volgende instelling kan voor het switchen van FTP mode worden gebruikt:

FTPMode 
AutoActive, AutoPassive, EPRT, EPSV, PASVEX, PAVEX, PORT, (leeg)

Indien leeg, wordt AutoPassive aangehouden.

Maak een logbestand van FTP communicatie

Voor analyse kan eventueel een logbestand worden aangemaakt met communicatie tussen de download tool en FTP Server . Zet hiervoor de volgende instelling op 'True'. In de applicatiemap wordt een log.txt aangemaakt met de communicatie die dan plaats vinden. Advies deze optie alleen aan te zetten voor analyse omdat dit bestand snel kan groeien.

Let op: de download tool moet met 'Administrator' rechten worden gestart.

FTPLogEnabled 

True of False

Het downloaden stopt halverwege

Wanneer het downloaden halverwege stopt kan het zijn dat deze door de FTP server wordt afgebroken. Dit komt omdat de commando-verbinding tijdens een FTP sessie in timeout valt en dit door de FTP server wordt afgebroken. Een oplossing hierin is om de download tool met regelmaat een 'wakup' commando te laten doorsturen via de commando-verbinding.

FTPServerWakeupIntervalEnabled 

True of False


FTP Timeout

Ontstaat er een FTP timeout (bijvoorbeeld, audiobestand is groot of verbinding is traag), dan kan deze deze instelling de timeout sessie worden ingesteld:

FTPTimeout 

uren:minuten:seconden

Bijvoorbeeld: 00:30:00