Installatie geeft error 663

Wanneer tijdens de installatie de foutmelding ‘663' verschijnt, is dit als volgt op te lossen:

  • Ga naar C:\Gebruikers\<ingelogde naam>\AppData\Local\EQ en verwijder de nam AUDIODOWNLOAD61A

  • Herstart de installatie