Applicatie instellingen

De applicatie instellingen zijn bereikbaar via menu Algemeen → Instellingen

De instellingenscherm bestaat uit vier tabbladen:

  • Algemeen
  • E-mail
  • SMS
  • Folder structuren en logbestanden

Algemeen

Dit zijn de algemene applicatie instellingen.

FunctieOmschrijving
Vraag om bevestiging als de applicatie wordt afgeslotenBij afsluiten van de download tool wordt om bevestiging gevraagd. Dit kan worden onderdrukt door deze optie uit te zetten. De download tool sluit dan direct af.
Bij minimalisatie van applicatie, ga naar notificatie gebiedIndien ingeschakeld en wanneer de applicatie wordt geminimaliseerd, verdwijnt de applicatie uit de taakbalk van Windows en is het toegankelijk via het notificatiegebied van Windows. Er verschijnt een icoon en verschijnen er berichten bij uitvoeren van opdrachten.
Applicatie styleSelecteer de kleur van de dowload tool.
Wachttijd na mislukken van opdrachtWanneer de opdracht mislukt, wordt het aantal hier ingestelde seconden gewacht voordat opnieuw de opdracht wordt uitgevoerd.
Laat een informatievenster zien bij het starten/beeindigen van opdrachtWanneer een opdracht start of beeindigd, verschijnt boven de klok van Windows een notificatieventer.

E-mail

De applicatie kan notificatie berichten per mail sturen wanneer een opdracht is afgerond of wanneer een opdracht mislukt.

FunctieOmschrijving
Verstuur e-mail rapportagesInschakelen e-mail functionaliteit
SMTP ServerDe SMTP server voor afleveren van e-mailberichten
PoortnummerTe gebruike SMTP poort
SSLSMTP gebruikt SSL voor validatie
SMTP autorsatie / Gebruikersnaam / wachtwoordWanneer de SMTP autorisatie van een account verwacht
Beheer e-mailadressenEen lijst van geadresseerde emailadressen die notficiaties moeten ontvangen
Stuur een bericht bij:
  • met succes wordt afgerond
  • mislukt bij uitvoeren
Selecteer wanneer er een email moet worden verstuurd.
Afzender e-mail adres

Het e-mailadres als afzender. Als de email niet kan worden afgeleverd, wordt deze naar de afzenders emailadres verstuurd.


Wanneer het afleveren van een email bij de SMTP server mislukt, wordt dit in het hoofdvenster voor gewaarschuwd. 

SMS

Indien een opdracht mislukt, kan een SMS als waarschuwing hiervoor worden verstuurd. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de SMS dienst van MessageBird. Hier moet een account worden aangemaakt aangevuld met SMS tegoed.

Kilk hier voor meer uitleg: SMS berichten versturen indien de opdracht mislukt

 Per opdracht wordt bij Algemeen ingesteld of de opdracht een SMS moet sturen wanneeer die mislukt.

Folder structuren, XML en opdrachten

Dit is een overzicht van mappen waar de tool de opdrachten, logbestanden en XML rapportages achterlaat.

Dubbelklik op een item om de verkenner direct naar de map te openen.

De mappen kunnen aangepast worden met het aanpassen van het configuratiebestand. Zie Wijzigen van locaties voor bestanden