Het applicatie configuratiebestand

Voor geadvanceerde applicatie instellingen is er in de applicatiemap een configuratiebestand. De beide edities hebben hun eigen configuratiebestand. De inhoud zijn verder identiek:

  • RTV AudioDownload Tool Freeware.exe.config   (voor de Freeware editie)
  • RTV AudioDownload Tool Professional.exe.config   (voor de Professional editie)

Het configuratiebestand kan met een teksteditor worden aangepast. Bijvoorbeeld kladblok of notepad++. 

Gebruik geen Word of ander soortgelijke tekstverwerker.


De inhoud is XML en moet ook als XML worden behandeld. Een fout in het bestand  kan de applicatie niet meer starten.

Pas uitsluitend waardes aan tussen XML elementen <value>..</value>. Andere aanpassingen kunnen de applicatie niet meer starten.

Na opslaan moet de download tool worden herstart.