Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins

Dit artikel helpt met het installeren en toevoegen van een eerste download opdracht. Bijvoorbeeld voor het downloaden van een nieuwsbulletin.


Voor nieuwsbulletins moet een overeenkomst met een audioleverancier worden aangegaan. Deze stel ieder uur een nieuw audiobestand ter beschikking die met de download tool wordt gedownload. Overzicht leveranciers van audioberichten (nieuws,verkeer,weer)

Installeren

Eerst moet de download tool worden geinstalleerd. Voer hiervoor het gedownloaded setup.exe uit en volg de instructies.

Opdracht invoeren

Om een bulletin te downloaden moet er een opdracht worden ingevoerd. De opdracht moet mnimaal bevatten:

 • omschrijving van de opdracht
 • een bron (http, ftp, lokaal)
 • een doelmap (waar het audiobestand moet worden geplaatst voor studio of automatisering)
 • wanneer uitvoeren (tijdschema)
 • eventuele audiovormgeving of andere audio bewerkingen

Volg de stappen voor een eerste opdracht:

 1. Start de download tool op (zie de lijst van applicaties in map "RTVSoftware")
 2. Klik in menu voor Algemeen → Beheer opdrachten

Een venster met eventuele ingevoerde opdrachten verschijnt. Deze kan leeg zijn.

3. Klik op toevoegen

Er kan gekozen worden voor een wizardassistentie of handmatig.

4. Selecteer handmatig een opdracht invoeren

Een scherm met opties verschijnt. We moeten een aantal gegevens invullen.

5. Vul bij "omschrijving opdracht" een beschrijving van de opdracht. Bv nieuws.

6. Kies "Bron"

Wat hier geselecteerd moet worden is afhankelijk hoe het audiobestand kan worden gedownload. De audioleverancier kan hierin adviseren. De meeste leveranciers werken met een HTTP adres (een URL) met een account. 

Indien http

 • Klik op "Bron"  en daarna "http" (1)
 • Bij audiolokatie vul het http-adres in (https) (2)
 • Voer een eventuele gebruikersnaam en/of wachtwoord in. Vink hiervoor wel "http autorisatie"  aan

Indien FTP

 • Klik op "Bron" en daarna "ftp"
 • Vul de gegevens van de FTP server in (hostname/ip, gebruikersnaam, wachtwoord en locatie naar het audiobestand op de FTP server)

Dan moet worden bepaald waar het gedownloaded audiobestand geplaatst moet worden zodat de sudio of automatisering daar gebruik van kan maken. Een eerder geplaatst audiobestand wordt dan vervangen. 

7,  Kies "Doel locaties". (1)
8. Klik rechts "toevoegen" en selecteer een map op het computersysteem of netwerk  (2)
9. Advies: klik op "oplsaan met bestandsnaam" en vul een naam in voor het gedownloaded audiobestand. Bijvoorbeeld nieuws.mp3 (3)

 

Als laatste moet ingesteld worden wanneer de opdracht moet worden uitgevoerd. Standaard is dit ieder uur op een bepaald minuut.

10. Klik op "wanneer uitvoeren" en "tijdschema"
11. Stel een minuut in bij "voer de opdracht uit op minuut...". De audioleverancier kan hierin adviseren.

 

12 Kik op Opslaan

Nu is er een opdracht ingevoerd en sluit alle venster. De download tool wacht op het ingestelde tijdstip voor uitvoeren en download het audiobestand bij de audioleverancier en plaatst deze dan in de doelmappen.

De applicatie blijft altijd actief op het computersysteem. Sluit de applicatie dus niet.

Testen van opdracht

Klik hiervoor uit het menu "Uitvoeren"  voor Nieuws om de opdracht direct uit te voeren.

Meer informatie