Download tool gebruiken

Wanneer het programma is voorzien van minimaal één opdracht, kan het programma werken.

De werking tussen de "Freeware" en "Professionele" edities verschillen. Ze voeren de opdrachten uit, alleen die Freeware kan geen meerdere opdrachten tegelijkertijd uitvoeren.
Meer informatie over de verschillen tussen Freeware en Professional.

Een opdracht wordt automatisch, met een trigger of handmatig uitgevoerd. Wanneer er opdrachten zijn die volgens een tjdschema werken, is met de Freeware editie te zien wanneer de eerst volgende opdracht wordt uitgevoerd. De professionele editie laat per opdracht zien wanneer die wordt uitgevoerd.

Voor het handmatig uitvoeren kan dit via het menu "Uitvoeren". Ook geplande opdrachten kunnen op deze manier handmatig worden uitgevoerd.

Opdracht stoppen

Een opdracht die wordt uitgevoerd kan worden geannuleerd. De opdracht stopt en zal niet als fout worden afgehandeld.

Download tool afsluiten

Via menu algemeen → afsluiten kan de applicatie worden afgesloten. Er wordt om bevestiging gevraagd en kan eventueel via Instellingen worden uitgeschakeld.