Een audiobestand naar een FTP server uploaden

De download tool zet het eindbestand in één of meerdere mappen (doellocaties). De tool kan niet uit zichzelf het einddbestand naar een FTP server uploaden. Maar toch is hierin een oplossing die hier wordt beschreven. Er wordt dan gebruik gemaakt van de commandline tool wput.exe

Enige kennis van commandline tooling is handig.

 • Download “wput.exe” en plaats in de applicatiemap van de download tool.

 • Open het download opdracht en laat het eindresultaat wegschrijven naar een lokale map (bij doellocaties). Noteer de map en audiobestand. (bijvoorbeeld c:\Audio\Bulletin.mp3)

 • Ga naar “na het uitvoeren” en vink aan: “voer het volgende commando uit”. Voer daarbij in:

  • Commando: wput

  • Parameters: -B “<audiobestand>” ftp://<user>:<password>@<servernaam>/<mapnaam>/

Waarbij:

 • <audiobestand> is de volledige mapnaam en bestandsnaam waar het eindbestand staat (in dit voorbeeld dus C:\Audio\Bulletin.mp3). Zet deze tussen dubbele aanhalingstekens voor eventuele spaties.

 • <user> is de username voor de FTP server

 • <password> is het bijbehorende wachtwoord

 • <servernaam> is de ftp server

 • <mapnaam> is de mapnaam op de ftp server waar deze naar toe moet worden gekopieerd.

 • -B is binary file transfer.

Na uitvoeren van de opdracht wordt wput commandline tool opgestart met de opgegeven parameters het eindbestand naar de ftp server geupload.

Mocht dit niet werken of de FTP vereist een andere mode, zie de onderstaande link voor wput opties