Externe communicatie

Met "externe communicatie" wordt een tekstbestand beschikbaar gesteld met daarin door Server afspelend muzieknummer. Wanneer een nieuw audioitem wordt afgespeeld, wordt het tekstbestand bijgewerkt. Het tekstbestand kan in een map op het filesysteem worden geplaatst of naar een FTP-server worden geupload. Configueren van externe communicatie is met de Configurator. De Communication Services doet de uitvoering.

Let op. De Server moet in mode "Master" staan voor externe communicatie. 

Het tekstbestand wordt aangepast in deze situaties:

 • een automaat speelt een item af
  (live spelers die dan gestart worden met automaat aan, worden genegeerd)
 • automaat staat uit (live aan) en vanuit live speler wordt een muziekitem gestart.
 • een feed via de playlist wordt gestart

Opgeven van teksten

Klik op tabblad "teksten" en vul per type playlistitem de inhoud van het tekstbestand. De inhoud bestaat uit statsiche teksten en dynamisch notaties. Dynamische notaties zijn herkenbaar met procentekens en de inhoud daarvan wordt dan vervangen. Bijvoorbeeld:  

  Nu: %uitvoerende% - %titel%

Wordt dan vertaald als voorbeeld:

  Nu: A-ha - Take On Me

In dit voorbeeld is het koppelteken dus statisch (inclusief spaties eromheen).

Onderaan dit artikel is er een overzicht van mogelijke notaties die gebruikt kunnen worden.

Lege velden betekend dat het tekstbestand ook leeg wordt gemaakt.

Voor tracks kunnen alternatieve teksten worden opgevoerd (zie Digital) die dan worden gebruikt. Afhankelijkheid is de tekst voor RDS of website wordt gebruikt. Indien de optie uitstaat, wordt de standaard titel en uitvoerende gebruikt.

De laatste optie kan aangegeven worden wat moet gebeuren als een audio item is afgespeeld. 

 • Maak tekst leeg
  Het tekstbestand wordt leeg gemaakt. Indien automaat dan wordt het tekstbestand gevuld met audio item waar tekst voor is ingevoerd of anders leeg gemaakt.
 • laat staan tot nieuw item of begin tijdsein
  Het tekstbestand wordt niet leeg gemaakt totdat er audioitem wordt afgespeeld waar het tekstveld van is ingevoerd.
  Uitzonderingen zijn: live mode wordt aangezet of tijdsein begint, dan wordt het tekstbestand leeg maakt.
  Deze optie helpt dat het tekstbestand niet telkens wordt vervangen bij een voicetrack, jingle of ander kort item in de playlist. Als VT en jingle als voorbeelden leeg zijn, dan wordt pas bij tracks die dan wordt afgespeeld het tekstbestand bijgewerkt. 

Instellingen tekstbestand


Selecteer "ingeschakeld" en geef een map en naam van het tekstbestand in. Bijvoorbeeld:  C:\Carmen\Output\Afspelend.txt

Instellingen FTP

Selecteer "ingeschakeld" en vul de gegevens van de FTP server in. 

Belangrijk is de map en naam van tekstbestand om die goed op te geven. Bijvoorbeeld:  \carmen\afspelend.txt

FTP, FTPS en FTPES worden ondersteund. SFTP wordt niet ondersteund.

Dynamische notaties

TekstWordt vervangen met
%titel%Titel van het audio item
%uitvoerende%Uitvoerende indien track (anders leeg)
%starttijd%Tijdstip wanneer dit item is gestart in de notatie uu:mm:ss