API library

De module "Carmen 13 Communicatie Service" biedt een API aan voor ophalen en communicatie met Carmen. REST clients, externe applicaties of andere processen kunnen hier gebruik van maken.

Alle verzoeken (requests) gebeuren met http en worden verwerkt door de Communicatie Service. In het configuratiebestand van de module kan ingesteld worden op welk portnummer de communicatie services moet luisteren.

Met conten-type in de hedaer van het verzoek kan verzoek van formattering worden gekozen: XML of Json.


Root APIDescription
/api/serverOpvragen gegevens van Server zoals playlisten

(c) RTVSoftware