Tijdsein tool

De tijdsein tool toont de afteltijd naar het tijdsein met playlist. Indien de tijdsein vlottend staat ingesteld, kan ook met de tool de tijdsein worden ingestart. De tool communiceert met de Carmen Communication Service.

https://filestation.rtvsoftware.net/download/carmen/tijdsein.zip

Unzip de bestanden naar een lokale map.

Configuratie

Open het bestand ‘tijdsein.exe.config’. Pas de volgende instellingen aan:

  • ServerHostname: netwerknaam van het computersysteem met een actief Carmen Communication Service

  • ServerPort: de port waarop de Carmen Communication Services luistert naar http verkeer

De juiste server port kan uit het configuratiebestand van Carmen Communication Services worden gehaald. Open ‘Carmen13.CommunicationServices.exe.config' in de map met de Carmen Communication Service en zie instelling 'HttpPort’.

 

 

 

 

(c) RTVSoftware