Opdracht -> na het uitvoeren

Wanneer een opdracht is uitgevoerd en audiobestand(en) zijn geplaatst in de doellocaties, kunnen nog extra acties worden uitgevoerd.

FunctieOmschrijving
Voer het volgende commando uit

Een commando diet door Windows wordt uitgevoerd, eventuele met parameters.

Dit kan zijn een executable (.exe) of een script (.bat/.cmd). Advies is de locatie van uit te voeren applicatie in te voeren met volledige path. (Bv. D:\Scripts\Run.cmd).

De parameters worden aan de applicatie of script als parameters meegegeven.

Start direct de opdracht

Voer een ander opdracht uit

Deze optie is uitsluitend beschikbaar in de Professionele editie

Genereer een XML gegevens document

Hiermee wordt een XML document gegeneerd met gegevens omtrent het geplaatste audiobestand. Een ander proces uit de download tool of uitzendsysteem kan deze data gebruiken. Zie hieronder voor details.

De locatie van de XML bestanden kan worden gevonden via het hoofdscherm → Instellingen → locatie bestanden.

Deze optie is uitsluitend beschikbaar in de Professionele editie

XML document

Het XML gegevens document na uitvoeren wordt als volgt opgebouwd:\job[@guidOpdracht unieke ID (Guid) 
\jobOpdracht omschrijving 
\whenfinishedIn ISO beschreven tijdstempel wanneer de opdracht gereed was met uitvoeren
\error[@failed]True indien opdracht is mislukt, anders False
\errorEventuele omschrijving van fout wanneer de opdracht is mislukt
\filesÉén of meerdere “file” element. Per beschikbaar audiobestand op doellokaties wordt er een “file” element opgenomen.
\files\file[@format]Op doellokatie audiobestand audioformat (MP3 of Wave)
\files\file[@duration]In decimaal het aantal seconden de afspeelduur van het audiobestand 
\files\fileDe lokatie van het audiobestand absoluut