Opdracht -> wanneer uitvoeren

Een opdracht wordt uitgevoerd op drie manieren:

  • volgens een tijdschema
  • met een trigger
  • handmatig uit het menu van de download tool

Uitvoeren volgens tijdschema

Een opdracht wordt ieder uur uitgevoerd op één of twee ingestelde minuten van het uur.

Bijvoorbeeld:  xx:28 en xx:58.

Dan wordt de opdracht ieder uur uitvoer van maandag t/m zondag, 00:28, 00:58 t/m 23:28, 23:58 uur.

Functieomschrijving
Voer de opdracht uit op minuutEen getal van 0 - 59 wanneer de opdracht moet worden uitgevoerd binnen de geselecteren uren/dagen
Voer de opdracht ook uit op minuutOptioneel. Een getal van 0 - 59 wanner de opdracht ook met dit minuut moet worden uitgevoerd binnen de geselecteerde uren/dagen
Dagen en uren

Dit is de tijdschema voor de week welke uren in de week de opdracht moet worden uitgevoerd.

Per weekdag kan worden ingesteld:

  • niet uitvoeren
  • Ieder uur
  • Uitvoeren van 0-23 t/m 0-23 uur 

Opdrachten tegelijkertijd uitvoeren

Met de Freeware editie kunnen opdrachten geen gelijke startijden hebben. Bijvoorbeeld twee opdrachten staan ingesteld op xx:56 minuut van het uur. Dit komt omdat de Freeware geen opdrachten tegelijkertijd (parallel) kan uitvoeren. De Professionele editie daarentegen voert opdrachten wel tegelijkertijd uit en mogen opdrachten dan ook ingesteld worden op zelfde uitvoertijden.

Opdrachten uitvoeren bij een nieuw bronbestand (trigger)

De download tool kan getriggerd worden om een opdracht uit te voeren. Een audioleverancier kan dit doen.

Een voorbeeld hiervan zijn urgente berichten van een verkeersdienst, bijvoorbeeld spookrijders. De audioleverancier notificeert de download tool om direct een audiobestand te laten dowloaden en uit te voeren zodat de studio of uitzendsysteem direct deze kan uitzenden.

De audioleverancier kan direct dit audiobestand voorzien van een geldighedsperiode. Bijvoorbeeld 5 minuten. Als de geldigheid is verlopen hoeft deze niet in de uitzending.Voor het gebruik hiervan moet als "bron" XML worden gekozen.  De download tool leest dit XML bestand in een interval in om de status te weten. Wanneer vanuit het XML bestand een notificatie wordt gegeven, zal de download tool de opdracht uitvoeren.

FunctieOmschrijving
XPath audio versie

De XPath notatie binnen het XML document waaruit gelezen kan worden het tijdstip van het audiobestand.

Welk audiobestand wordt bij de bron 'XML' ingevuld.

IntervalDe tijdsinterval wanneer het XML wordt gedownload en wordt geanalyseerd.
Versneld intervalEen periode van minuten in het uur waarin het XML download sneller gebeurt. Een audioleverancier kan vragen deze aan te zetten


Handmatig starten

De opdracht via het menu 'direct uitvoeren' van de download tool opgestart.