Opdracht -> doel lokaties en audio conversies

Wanneer een opdracht een audiobestand download en eventueel heeft bewerkt, wordt het audiobestand in een doelmap of -mappen geplaatst.

De opdracht moet minimaal één doelmap hebben.

Klik rechts op 'Toevoegen' om een doelmap toe te voegen. Gebruik 'wijzigen' of 'verwijderen' om een doelmap te wijzigen respectievelijk te verwijderen.

Er kunnen maximaal 10 doelmappen worden geselecteerd.

Opties opslaan van audiobestand in doelmap(pen)

FunctieOmschrijving
Bestandsnaam wijzigen

De naam van het bestand in de doelmap(pen) wordt van de bron overgenomen. Bijvoorbeeld, als de Url eindigt op 'audio.mp3', dan wordt 'audio.mp3' als naam aangehouden.

Met dit optie ingeschakeld kan de naam van het audiobestand worden aangepast.

Het is mogelijk om een dynamische notatie aan te houden. Zie Dynamische notaties van audiobestanden

Indien audiobestand wordt gesplit

Wanneer het audiobestand gesplit wordt, zijn er meerdere audiobestanden. Deze krijgen dan een prefix met een opeenvolgend getal. Bijvoorbeeld indien bestandsnaam "nieuws.mp3" is, dan zijn dit de bestandsnamen:

  • nieuws_0.mp3
  • nieuws_1.mp3
  • nieuws_2.mp3

De plek waar het nummer moet komen kan worden opgegeven d.m.v.: {0} Bijvoorbeeld:
nieuws{0}.mp3 wordt nieuws0.mp3, nieuws1.mp3 etc.

Er wordt altijd gestart met getal '0'.

Converteer audioformatHet audiobestand kan dan geconverteerd worden naar MP3 of Wave 1
Converteer bitrateIndien MP3 wordt het audiobestand geconverteerd naar deze Bitrate 1
Converteer sample rateConverteer het audiobestand naar een sample rate.
Aantal kanalenMaakt het audiobestand mono of stereo. Standaard is dit volgens bron.
Optimaliseer audio

Optimaliseer het audiogeluid (de modulatie) met een ingestelde decibel waarde.

Een negaiteve waarde maakt de modulatie zachter, terwijl positef de modulatie daarenteger harder maakt. Te zacht of te hard maakt het geluid onhoorbaar.

De optie "met audiovormgeving" zorgt dat de optimalisatie gebeurt met audiovormgeving, of anders wordt alleen die bij de bron geoptimaliseerd (en dan pas audiovormgeving toegepast).


1 Hierbij de opmerking dat als een audiobestand bij de bron in MP3 wordt aangeboden, dat het omzetten naar Wave geen verbetering geeft in het audiogeluid. Dit geldt ook als vanuit de bron een MP3 wordt aangeboden en bitrate hoger wordt ingesteld. De reden is dat MP3 de audio comprimeert en elementen uit het geluid haalt die niet terug komen.