Opdracht -> bron

De bron is waar het audiobestand moet gedownload. Dit kan een (nieuws)leverancier zijn of een server.

Een bron kan zijn:

 • Een http of https URL
 • Ftp, Ftps, Ftpes of SFTP (SSH)
 • Binnen het lokale computernetwerk (UNC)
 • Uit het eigen bestandssysteem (lokaal)
 • Of volgens een vaste audioleverancier

Http of Https

Met Http wordt gedownload volgens een URL.

FunctieOmschrijving
URL

De URL naar het audiobestand. Eventueel aangevuld met parameters.

Het downloaden gebeurt altijd met GET methode.

Wanneer de URL een SSL betreft, wordt deze altijd geaccepteerd.

De URL kan dynamisch worden opgebouwd. Zie dynamisch selecteren voor meer informatie.

Http autorisatieIndien de URL is voorzien van autorisatie, dan kan het inlog account hier worden ingevuld (gebruikersnaam en wachtwoord).

Ftp

Met FTP wordt er gedownload van een FTP server.

De minimale gegevens voor het downloaden van een FTP server zijn:

 • Type download: Ftp (basic authenticatie), Ftps (FTP encrypted), Ftpes (FTP encrypted explicitly), Sftp (SSH File Transport)
 • De (DNS)-naam of IP van de FTP server. 
  Standaard wordt poort 21 gebruikt. Gebruik de dubbele punt voor een ander poortnummer. Bijvoorbeeld:
      192.168.1.1:4000  voor poort 4000 
  (Voor SSH wordt altijd port 22 gebruikt. Vanaf versie .6.2.35 kan met de dubbele punt gewerkt zoals hier beschreven).
 • Gebruikersnaam en wachtwoord voor autorisatie
 • Locatie naar het audiobestand inclusief paden vanaf de root van het account.
  Bijvoorbeeld:  /path/subpath/audio.mp3
  Deze mag ook dynamisch genoteerd worden. Zie artikel "dynamisch selecteren". 

De FTP server, autorisatie account en locatie kan ook als één regel worden ingevoerd volgens de RFC 1738 (hoofdstuk 3.2) notatie. 

Overige artikelen omtrent FTP:

Lokaal of netwerk (filesysteem)

Als het bronbestand staat in een lokale map of shared netwerk folder (UNC). 

De locatie mag een dynamisch genoteerd zijn. Zie artikel "dynamisch selecteren". 

FunctieOmschrijving
Verwijder audiobestand zodra de opdracht met succes is afgerondWanneer dit optie aanstaat, wordt het bronbestand verwijderd.

Download locatie uit XML tekst

Hier wordt een XML bestand ingelezen en d.m.v. een XPath notatie de download locatie uit het XML bestand gelezen.

FunctieOmschrijving
XML LocatieDe URL naar het XML document
XPath audiobestand

De XPath notatie met de download locatie uit het XML bestand.

De waarde hiervan kan een URL (voor HTTP) of FTP notatie (opgesteld volgens het RFC 1738, hoofdstuk 3.2) zijn. Indien anders wordt vanuit gegaan dat de bron lokaal of vanaf eigen machine is.

Geldigheid van het audiobestand

Vanuit de audioleverancier kan een audiobestand een geldigheid meegeven. Wanneer deze verloopt, wordt het audiobestand uit alle doellocaties verwijderd. 

De tijdsduur van geldigheid staat in het XML document. Net als het audiobestand wordt d.m.v. XPath notatie de tijdstip in het XML geselecteerd.

Deze optie is alleen beschikbaar in de Professional editie


Audioleverancier

Er kan een audioleverancier als bron worden geselecteerd. Afhankelijk van bron wordt er extra informatie gevraagd (zoals autorisatie account).

Meer informatie