Audiovormgeving

Een gedownload audiobestand kan worden voorzien van audiovormgeving. Hiermee wordt bedoeld dat het ontvangen audiobestand met uitsluitend gesproken audioinformatie te voorzien van muziekbedjes, jingles, pingles enzovoort. De download tool kan hierin voorzien. In de doellocatie(s) wordt het gedownload audiobestand met audiovormgeving geplaatst.

Een audiobestand kan als volgt worden ingelijst:

 • Een startvormgeving (voor het audiobericht)
 • Een achtergrondmuziekje ("muziekbedje" gedurende het audiobericht)
 • Een vormgeving direct na de aankondiging en afkondiging
 • Een vormgeving tussen de nieuwsitems (een pingle. Zie hieronder voor meer informatie)
 • Een andere vormgeving voor het weerbericht (zie hieronder)
 • Afsluiter (na het audiobericht waarbij deze eerder kan worden ingezet)

Voor ieder type vormgeving wordt een audiobestand geselecteerd met een eventuele mixpunt. Het mixpunt is een tijdsaanduiding wanneer een gesproken audioinformatie in die vormgeving moet worden geplaatst. Bijvoorbeeld een opener kent een jingle en achtergrond. Als het audiobericht om 2 seconden binnen deze vormgeving moet starten, is het mixpunt 2,0 seconden.

Audiobestand knippen naar losse audioitems

Het is ook mogelijk om een audiobestand op te knippen zodat ieder nieuwsbericht in de doellocaties in aparte audiobestanden worden weggeschreven. De doellocaties krijgen dus meerdere audiobestand (zie hoofdstuk Bron → doellocaties voor meer informatie omtrent naamgeving). Een audiobericht met aankondiging, 6 nieuwsberichten en afsluiting krijgt dus 8 losse audiobestanden. 

Deze optie is handig voor automatiseringen of andere applicaties die zelf de volgorde van berichten wilt bepalen.  Maar ook het onderdeel audiovormgeving maakt hiervan gebruik om vormgeving (pingles) tussen nieuwsberichten te kunnen plaatsen.

Hoe bepaald de download tool de tijdposities voor ieder apart nieuwbericht

Een audiobestand is compleet met aan-, afkondiging en x aantal nieuwsberichten. Hoe weet de download tool de exacte tijd posities voor ieder nieuwsbericht in dit audiobestand? Dit wordt geweten door het audiobestand te scannen op minimale stilte periodes. Bijvoorbeeld een stilte van 1 seconde tussen ieder nieuwsbericht is een herkenning voor een nieuwsbericht.

Audiovormgeving instellingen

Via opdracht → Audiovormgeving kan de audiovormgeving worden geinsteld. 


FunctieOmschrijving
Audiobestand niet vormgeven of splittenAudiobestand wordt niet voorzien van audiovormgeving
Split het audiobestand in losse itemsHet audiobestand wordt geknipt op losse nieuwsitems. Zie hieronder voor meer informatie
Audiobestand vormgevenHet audiobestand wordt voorzien van audiovormgeving

Wanneer het audiobestand moet worden opgeknipt omdat gekozen is voor "splitten van audiobestand" of nodig voor vormgeving, dan zijn de volgende instellingen van belang:FunctieOmschrijving
Stilte grensDe dB grens voor stilte
Minimale stilteDe periode van stilte (audio is lager dan dB) voor het herkennen van een nieuw nieuwsbericht
Min. modulatieDe periode van modulatie (audio is hoger dan dB) voor het herkennen van nieuw nieuwsbericht

Item minimale duur

(vanaf versie 6.2.16)

Geef aan dat een nieuws of weerbericht item altijd minimaal x seconden duurt. 

Hiermee wordt voorkomen dat de tool eventuele korte teksten niet als een los nieuwsitem worden gezien.

Bijvoorbeeld situaties met een een weeraankondiging ("en nu het weer") en tussen deze aankondiging van het weerbericht en het weerbericht is de minimale stilte periode om te splitsen, dan wordt de aankondiging voor het weer als een los item gezien. Als ingesteld wordt een minimale duur van een paar seconden (langer dan aankondiging), wordt deze aankondinging met het weerbericht gecombineerd tot één item.

Deze optie wordt niet gebruikt voor het eerste item (meestal de aankondiging). Als de aankondiging korter is dan ingesteld, wordt de aankondiging nog steeds als een apart item gezien.

Zet op 0 om deze functie niet toe te passen.

Verwjder de tussenliggende stiltes bij het splittenWanneer deze aanstaat worden de stiltes tussen de nieuwsitems verwijderd. Voor audiovormgeving kan dit heel "snel" klinken. Gebruik de mixposities voor "tussen de items" om dit op te lossen.


Vormgeving instellen

Dit zijn de type vormgevingen die voorzien kan worden van een audiobestand en (eventuele) mixpositie:

 • Opener
 • Na de aankondiging ("Dit is het nieuws..")
 • Achtergrond
 • Tussen de nieuwsitems
 • Voor het laatste item (weerbericht)
 • Voor de afkondiging ("Dit was het nieuws...")
 • Sluiter

  

Opener

De opener wordt voor het audiobericht geplaatst met mixpositie binnen de opener wanneer het audiobericht moet beginnen.

Na de aankondiging

Hiermee wordt vormgeving na de aankondiging geplaatst.  Het eerste nieuwsbericht wordt geplaatst op de ingestelde mixpositie.

Een aankondiging is bijvoorbeeld "Dit is het nieuws".

Achtergrond

Dit is de vormgeving voor de achtergrond gedurende het hele bestand.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Vanuit de opener kan een achtergrond worden meegegeven en het audiobericht ingezet op ingestelde mixpositie bij opener. Als deze eindigt, wordt deze achtergrond direct daaraan toegevoegd. Is deze er niet, dan is er na de opener geen achtergrond meer.
 • Dit geldt ook voor de "na de aankondiging" deze loopt door en als deze klaar is, wordt deze achtergrond eraan toegevoegd.
 • De achtergrond wordt niet weggehaald bij vormgeving "tussen de pingles"
 • De achtergrond wordt weggehaald wanneer "voor het laatste item" of "voor de afkondiging"  wordt gebruikt en wordt toegepast
 • De sluiter haalt de achtergrond ook weg

Tussen de nieuwsitems

Dit is de vormgeving tussen de nieuwsitems. Mits het audiobericht een nieuwsbulletin is. Mixpositie bepaald wanneer het volgend nieuwsbericht wordt toegevoegd.

Voor het laatste items

Deze vormgeving wordt geplaatst voor het laatste nieuwsitem (meestal weerbericht). Het audiobericht moet wel een nieuwsbulletin zijn. De mixpositie bepaald wanneer dit item wordt toegevoegd.

Voor de afkondigingen

Deze vormgeving wordt geplaatst voor de afkondiging. Mixpositie bepaald wanneer de afkondiging wordt geplaatst.

Afsluiter

Deze vormgeving wordt geheel aan het einde van he audiobericht geplaatst. De mixpositie is hier negatief. Deze laat de vormgeving eerder in het audiobericht plaatsen.