Stilte tool in het gebruik

Via het menu “Algemeen” kan de detectie worden gestart. Ook kan het detecteren via datzelfde menu worden gestopt.

 De VU-meters geven aan in hoeverre decibel wordt gedetecteerd. Indien de VU-meters in het witte gedeelte komen, dan is dit voor de applicatie (volgens de instellingen) ‘stilte’. Er brandt een rood lampje naast de timer en de timer zal aflopen naar nul.

 Tijdens het aftellen van de timer kan worden geklikt op de timer om de timer direct te resetten naar de begin tijd. Zo kan de applicatie meer tijd worden gegeven alvorens het stilte alarm wordt gegeven.

 Als de timer tot nul is gekomen, ontstaat er een alarm situatie. De acties worden uitgevoerd en er verschijnt een alarm venster:

Dit is een “top-most” form. M.a.w., dit ‘form’ zal altijd over alle vensters verschijnen. Door het vinkje “Venster top-form houden” te verwijderen wordt het window als een normaal venster behandeld. 

Het alarm venster geeft een lijst van acties welke zijn uitgevoerd weer. Alle informatie kan eventueel terug worden gelezen in de log bestanden die worden aangemaakt (mits deze functie aangezet). 

Zodra de modulatie terug wordt gedetecteerd, verdwijnt dit venster. Dit kan eventueel ook uit worden gezet via ‘instellingen scherm’. 

Bij modulatie worden ook acties uitgevoerd. Indien het alarm venster zichtbaar blijft (er is voor gekozen), dan zullen deze acties ook worden weergegeven. Ook deze informatie wordt in het log bestand weggeschreven. 

Door te klikken op “annuleer alarm” sluit het venster direct en wordt er opnieuw gedetecteerd.