Instellingen

De instellingen zijn verdeeld in de volgende categorieën:

De algemene instellingen zijn algemene applicatie instellingen.

Met de geluidskaart instellingen wordt aangegeven met welke geluidskaart en opnamebron moet worden gewerkt.

Met de stilte instellingen wordt ingesteld wanneer er stilte alarm moet worden gegeven, en wanneer modulatie terug wordt gedetecteerd.

Met het alarm instellingen wordt opgegeven wat moet gebeuren indien stilte wordt gedetecteerd en/of wanneer modulatie tijdens stilte terug wordt gedetecteerd.

Tenslotte met het planningsprogramma kunnen tijdperiodes worden ingevoerd voor wanneer de applicatie wel of niet moet detecteren.


Algemene instellingen

Dit zijn de instellingen voor de applicatie in het algemeen.De eerste optie geeft aan of het detecteren direct moet worden gestart bij het starten van de applicatie. Dit werkt alleen met een gebruikerslicentie. 

De tweede optie geeft aan of de applicatie als systeem icoon geplaatst moet worden in de systeem gedeelte van Windows (meestal is dit de ruimte bij de Windows klok rechtsonder). 

Het tweede gedeelte zijn instellingen m.b.t. de log bestanden. RTV Silence Detection houdt in log bestanden bij welke activiteiten er  zijn geweest (bijvoorbeeld stilte die is gedetecteerd, het starten van de applicatie, etc.). Er wordt voor iedere dag een apart logbestand aangemaakt.

Door te klikken op “Aanpassen” kan de locatie voor de logbestanden worden gewijzigd.

Geluidskaart instellingen

Stel hier welk geluidapparaat gebruikt moet worden voor detectie.

Als type kan worden gekozen: uit:

  • ASIO
  • Default (dit is volgens het nieuwe Windows multi-channel audio systeem WASAPI)

Indien default, kan uit de geluidsapparaten gekozen worden uit "opname" of "terugluisteren" (loopback)

 


Stilte instellingen

 De stilte instellingen bepalen wanneer stilte wordt gedetecteerd en wanneer modulatie terug wordt gedetecteerd na stilte.In het eerste gedeelte wordt aangegeven wanneer er sprake is van een te zachte modulatie / stilte.

Er kunnen drie instellingen worden aangepast:

De stilte grens is in decibel (dB). Wanneer de modulatie onder de dB grens komt, dan is er sprake van stilte. Zodra dit het geval is loopt er een timer af naar nul. Bij nul wordt er een stilte alarm afgegeven.

Wanneer tijdens het aftellen de modulatie boven de dB grens komt, wordt de timer gereset naar de startwaarde.

Hoelang de timer moet aftellen naar nul wordt ingesteld bij minuten en seconden.

Tenslotte kan ook worden geselecteerd of er gedetecteerd moet worden op het linker, of rechter kanaal of door het gemiddelde te nemen van de beide kanalen.

Het advies is om zowel links als rechts te kiezen. Zodra een kanaal uitvalt (er wordt modulatie via 1 kanaal gedetecteerd), wordt dit ook gedetecteerd (de timer zal dan ook aflopen naar nul).

In het tweede gedeelte van het scherm wordt ingesteld wanneer de modulatie terug wordt gedetecteerd. In dit geval is er sprake wanneer het aantal decibel continue boven de ingestelde Db grens blijft. Wanneer dit het geval is, wordt het stilte alarm afgebroken en begint de applicatie opnieuw met detecteren.

De tijd die hier wordt ingevuld is in milliseconden. 1000 milliseconden is 1 seconde.

Voorbeeld: indien 3000 milliseconden wordt ingesteld (3 seconden), en er wordt modulatie gedetecteerd van minimaal 3 seconden onafgebroken, dan wordt het stilte alarm afgebroken.

Acties

De applicatie bevat twee manieren om acties uit te voeren:

-       wanneer stilte wordt detecteerd (timer is tot nul gekomen)

-       tijdens stilte wordt modulatie gedetecteerdActies wanneer stilte wordt gedetecteerdWanneer stilte wordt gedetecteerd, kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

-       Het versturen van een SMS (zie volgende hoofdstuk).

-       Het versturen van een email bericht (zie volgende hoofdstuk).

-       (Er kan ook herhaaldelijk een e-mail worden verstuurd zolang stilte wordt gedetecteerd).

-       Een pieptoon laten horen via de ingebouwde speaker.

-       En het uitvoeren van een programma of script met eventueel bijbehorende parameters.

Acties wanneer modulatie terug wordt gedetecteerd

 Zodra de modulatie terug wordt gedetecteerd, kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

-       Sluit het alarm venster. Standaard staat deze optie aan. Als deze optie uit wordt gezet, en modulatie wordt gedetecteerd, verdwijnt niet het alarm venster. Daarop kan dan worden uitgelezen dat er eerder stilte is gedetecteerd.

-       Het versturen van een SMS (zie volgende hoofdstuk).

-       Het versturen van een email bericht (zie volgende hoofdstuk).

-       Geef eenmalig een pieptoon via de luidspeaker.
Deze is qua toon lager dan bij stilte. Zo kan direct worden gehoord dat modulatie weer wordt gedetecteerd).

-       Uitvoeren van een programma met eventuele bijbehorende parameters.

Planning

Met het planningsgedeelte van de stilte detectie kan worden ingesteld welke tijdsperiodes er wel of niet gedetecteerd moet worden.

 


 Bovenin wordt aangegeven of de instelde tijdsperiodes wel of niet gedetecteerd moet worden.

 Daarna kunnen één of meerdere tijdperiodes worden ingesteld. Periodes kunnen ingesteld worden op periode:

-       Op een tijdsperiode van datum en tijdstip (niet periodiek)

-       Periodiek iedere week, maandelijks of jaarlijks met tijdsperiode.

 


 Tijdens de detectie geeft de applicatie aan wanneer de detectie wordt gestopt of weer wordt opgestart.

 Indien alarm detectie bezig is en het planningsprogramma geeft aan dat er niet meer gedetecteerd moet worden, dan zal de alarm detectie ook worden gestopt.


(c) RTVSoftware - https://www.rtvsoftware.nl