Introductie RTV Silence Detection

Algemeen
RTV Silence Detection monitort het geluidsniveau (modulatie) door continue het aantal decibel (dB) te meten en te waarschuwen wanneer een te lage decibel achtereenvolgend, volgens een ingesteld tijdsperiode, wordt gemeten. Er is dan sprake van een te zachte audio of stilte. Waarschuwen gebeurt per e-mail en/of SMS. Er kan ook een extern programma of script op het moment van detectie worden uitgevoerd of een API request naar een url. Wanneer het geluidsniveau weer terug wordt gedetecteerd (decibel is hoger dan aangegeven voor een minimale tijdsperiode), wordt hier ook voor gewaarschuwd. Ook dan kan een extern programma, script of API call worden uitgevoerd. Er wordt op modulatie gedetecteerd via een opnamebron van een geluidskaart. Programma bevat vele mogelijkheden met o.a. een uitgebreid log systeem, planningsprogramma voor wanneer wel of niet detecteren en kunnen meerdere bronnen tegelijkertijd worden gedetecteerd (per bron een aparte versie). Er wordt een shareware versie aangeboden welke maximaal 30 minuten detecteert. Na kopen van licentie loopt draait de detectie 24 uur per dag.

Specificaties applicatie

  • Windows desktop applicatie voor Windows 10 of hoger. Windows 2016 of hoger.

  • Support ASIO en het Windows multi audiochannel van Windows.

Mogelijkheden
• waarschuwt per e-mail/SMS bij een te lage decibel achtereenvolgend volgens een ingestelde tijdsperiode (te zachte audio of stilte).
• wanneer modulatie terug wordt gedetecteerd (decibel is hoger dan ingesteld voor minimale periode) kan ook een e-mail/SMS of API call worden uitgevoerd.
• voor het versturen van een SMS bericht wordt gebruik gemaakt van de SMS gateway van www.messagebird.nl. Een bericht kan uitsluitend naar een mobiele nummer binnen Europa worden verstuurd
• uitvoeren van programma en/of script bij waarschuwing
• één of meerdere API calls naar een url bij een te lage decibel achtereenvolgend volgens een ingestelde tijdsperiode (te zachte audio of stilte). Dit zijn URl request met GET, POS, PUT of DELETE.
• planningsprogramma voor het opgeven van tijdsperiodes wel of niet detecten (eenmalig of wekelijks, maandelijks of jaarlijks)
• meerdere opnamebronnen tegelijkertijd laten detecteren (per bron een aparte versie op één computersysteem)
• uitgebreid log systeem
• Engels en Nederlands beschikbaar

Licentie
De shareware versie, welke vrijblijvend kan worden gedownload, bevat de restrictie dat het maximaal 30 minuten kan detecteren. Een licentie is per computersysteem, onbeperkt aantal tegelijkertijd draaiende versies op het computersysteem. 
Klik hier om een licentie te bestellen.

Informatie over SMS
Voor SMS verkeer wordt gebruik gemaakt van de SMS diensten van www.messagebird.nl. U dient alvorens gebruik maken van de dienst een account aan te hebben aangemaakt en uw API key in de stilte detectei in te voeren. Tevens dient u een voorraad SMS credit in te kopen. Voor meer informatie gaat u naar de site van Messagebird. 


(c) RTVSoftware - https://www.rtvsoftware.nl