Logbestanden configuratie

De server maakt logbestanden aan in de applicatiemap. Deze bevat technische informatie ter behoeve voor support. De configuratie hiervan wordt ingesteld in het bestand "Server.exe.config".

Standaard worden drie type logbestanden geschreven:

  • Server activiteiten. Deze beginnen met "ServerLog_" en per dag opgemaakt.
  • XKeys activiteiten. Deze worden in het bestand "logodata_xkeys.txt" weggeschreven.
  • Velleman activiteiten. Deze worden in het bestand "logodata_velleman.txt" weggeschreven.

Voor iedere dag wordt een logbestand aangemaakt. Deze kunnen ook automatisch worden verwijderd (zie verderop in dit artikel).

Hieronder de standaard configuratie voor logging in het "server.exe.config" bestande. Het advies is deze ook zo aan te houden:

<log4net threshold="ALL">
<appender name="VellemanLogFile" type="log4net.Appender.FileAppender">
<file value="logdata_velleman.txt" />
<appendToFile value="true" />
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date [%thread] %-5level %logger - %message%newline" />
</layout>
</appender>
<appender name="ServerLogFile" type="RTVSoftware.Carmen13.CarmenSystem.Log4Net.CarmenRollingFileAppender, CarmenKernel">
<file value="" />
<appendToFile value="true" />
<rollingStyle value="Date" />
<staticLogFileName value="false" />
<datePattern value="yyyyMMdd'.txt'" />
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date %-5level %logger - %message%newline" />
</layout>
</appender>
<appender name="XKeysLogFile" type="log4net.Appender.FileAppender">
<file value="logdata_xkeys.txt" />
<appendToFile value="true" />
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date [%thread] %-5level %logger - %message%newline" />
</layout>
</appender>
<root>
<level value="ALL" />
<appender-ref ref="ServerLogFile" />
</root>
<!-- Velleman -->
<logger name="RTVSoftware.Carmen13.CarmenSystem.Hardware.Velleman.VellemanHardware">
<level value="ALL" /> <!-- Uitschakelen met de waarde OFF -->
<appender-ref ref="VellemanLogFile" />
</logger>
<logger name="RTVSoftware.Carmen13.CarmenSystem.Hardware.XKeys.XKeysControl">
<level value="ALL" /> <!-- Uitschakelen met de waarde OFF -->
<appender-ref ref="XKeysLogFile" />
</logger>

</log4net>

Voor logging wordt gebruik gemaakt van log4Net tooling. Zie deze site voor meer configuratie opties.

Automatisch verwijderen van logbestanden

Het is instelbaar dat logbestanden ouder dan aantal dagen verwijderd moeten worden. Standaard is dit 14 dagen (vanaf Server release van 1 juni 2017).

Om dit standaard aantal aan te passen, moet in het Server.exe.config een <appsetting> worden toegevoegd voor de key "MaxDaysKeepLogfiles". Logbestanden ouder dan dit aantal van dagen hier ingegeven worden dan verwijderd. 

<appSettings>
..
<add key="MaxDaysKeepLogfiles" value="10"/>
</appSettings>

Let erop dat de instelling binnen XML <appSettings>..</appSettings> wordt genoteerd.

Een waarde lager dan 1 zullen geen bestanden worden verwijderd.