Toolbox tracks en jingles (Server en builder)

De modules Server en Builder bieden een toolbox aan met tracks en jingles. 

(Voor uitleg omtrent tabblad bestanden, zie bestanden verkenner).

Met deze toolbox kan worden gezocht naar tracks en jingles. Met het Zoeken linksboven kan gezocht worden naar items. Eventueel ingestelde filter toegepast alleen in de zichtbare kolommen wordt gezocht. Met Filtering kan de lijst gefilterd worden op verschillende velden. Zie hieronder voor meer uitleg. En met kolommen kunnen kolommen geselecteerd worden voor weergave.

De kolommen hebben een sorteer optie door op de kolomheader te klikken. De pijl wijst de actieve sorteringsrichting aan. Naar boven is a-z en naar beneden z-a. Nogmaals erop klikken veranders de sorteringsrichting. Er kan maar één kolom gesorteerd zijn.

De kolommen zijn in breedte aan te passen door de muispijl tussen de de kolomheaders aan te houden en met de standaard muisbutton ingedrukt de kolomscheidingslijn te verplaatsen.
 

Filtering

Het is mogelijk om filtering toe te passen. Klik op button "Filtering". De filteringsscherm verschijnt.

Dit venster staat los van de toolbox en kan eventueel buiten het hoofdvenster worden geschoven en geopend blijven staan. Sluiten en heropenen laat de actieve filteringen direct zien. Aanpassingen aan de filteringen worden direct aan de toolbox doorgevoerd.

Door op de plus te klikken, kunnen filteringen worden toegvoegd. Er kan gefilterd worden op velden van track of jingle, track's jaartal en voor beiden op afspeelduur (netto duur). De button Filter laat zien het aantal actieve tracks

De min achter een filter verwijderd de filter en [Reset] verwijderd alle filteringen. 

Indien meerdere filteringen, worden deze samen geconditioneerd met "en" (en genre, en jaartal etc.).

Updaten van de toolbox

De inhoud van de toolbox met tracks en jingles wordt met intervals automatisch bijgewerkt (~2 minuten). Wanneer het updaten direct zou moeten gebeuren, omdat met Digital een track is toegevoegd bijvoorbeeld, dan kan dat met het button ‘refresh’.

Issues

Wanneer de lijst veel onbekende afspeeltijden kent (00:00 of negatief), dan moeten de audiobestanden op audioduur worden berekend. Zie Onderhoud audio items


(c) RTVSoftware