Installatie MongoDB

Dit zijn de installatieinstructies van MongoDB:

  • Installeer de Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 indien nog niet gedaan

  • Releases en installaties en plaats de inhoud daarvan naar C:\Carmen\MongoDb

  • In de map “C:\Carmen\MongDb\bin” staat een script “Install Windows Service.cmd”. Deze kan met Administrator rechten worden uitgevoerd.

  • Controleer of MongoDb aanwezig is opgenomen in de Windows Services en draait.

Wanneer MongoDB in een andere map is geinstalleerd dan “C:\Carmen\MongoDb”, dan moet het configuratiebestand “Mongogod.cfg” worden aangepast.