SQL upgrade instructies naar SQL 2019

Carmen werkt met SQL 2019. Het advies is om de bestaande installaties te upgraden naar SQL 2019. Installaties met een SQL 2014 of hoger kunnen deze upgraden naar SQL 2019 uitvoeren met de instructies hieronder. SQL installaties eerder dan 2014 kunnen contact opnemen met Rehl productions voor support.

Het upgraden kost tijd. Hoelang het duurt is afhankelijk van de hardware en installatie.

Controleer via de volgende site of upgraden inderdaad mogelijk is:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/supported-version-and-edition-upgrades?view=sql-server-ver15

Instructies

 • Zorg voor nonstop muziek of andere manier van audio tijdens het upgraden. Houd rekening mee dat windows soms moet worden herstart (dus niet afspelen met de audiobestanden in een aparte speler).

 • Stop Carmen applicaties en Windows Services “Carmen Communication Services”

Maak eerst een backup:

 • Start SQL Management Studio

 • Verbind met de database

 • Klik links in “Databases” voor “Carmen13.

 • Klik rechts op “Carmen13” en kies voor Backup:

   

 • Controleer de locatie of deze klopt. Is deze neit correct of niet ingevuld, klik op “Toevoegen” voor lokatie en bestandsnaam

   

 • Klk op OK en controleer of het backup proces met succes is voltooid. Controleer dit o.a. of het bestand staat in de opgegeven locatie.

   

Upgraden:

 • Download SQL 2019 Express bij Micrsoft:
  https://www.microsoft.com/nl-nl/sql-server/sql-server-downloads
  Klik bij “Express” de download button.

   

 • Start de setup.

 • Kies voor Download Media

 • Selecteer “English” en “Express Core”
  Download locatie kan zoals genoemd blijven staan

 • Klik op volgende…

Het downloaden start. Dit kan even duren afhankelijk van de Internet verbinding.

 • open de map met het bestand. Dubbelklik daarop.

 • Vul in directory C:\SQL2019

De setup start op:

 

 • Klik op “Upgrade from previous version of SQL Server

Het upgrade proces scherm verschijnt. Het kan zijn dat de installatie vraagt om Windows te herstarten. Daarna kan vanuit C:\SQL2019\SETUP.EXE opnieuw worden gestart.

 • klik op het upgrade scherm op volgende.

 • Accepteer de licentie voorwaarden

 • Bij Instance to upgrade klik op “SQLEXPRESS”

 • Klik op volgende

Het upgrade proces loopt. Afhankelijk van sommige situaties moet Windows tijdens het proces worden herstart. Volg verder de instructies die volgen.

De huidige installatie is nu SQL 2019.

Upgrade SQL Server Management Studio

Sommige installaties hebben de beheertool “SQL Server Management Studio” geinstalleerd.

Deze kan niet worden geupgrade. Hiervoor moet een nieuwe installatie worden gedaan.

 • Start C:\SQL2019\SETUP.EXE

 • Klik op Install SQL Server Management Tools

Een brower wordt opgestart.

 • Download SQL Server management Studio (SMSS)

 • Voer de setup uit en volg de instructies.

Als de installatie is gelukt kan de oude SMSS via “Toevoegen/verwijderen van programma’s” worden verwijderd.

Testen SQL 2019

 • Open SQL Server Management Studio

 • Connect met “<PCNAAM>/SQLEXPRESS” en Windows Authentication

 • Open links “databases” en controleer of de database “Carmen13” beschikbaar is.

Carmen opstarten

 • Start de Carmen Communication Services

 • Start Carmen server