Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze Dit artikel helpt met het installeren en toevoegen van een eerste download opdracht. Bijvoorbeeld voor het downloaden van een nieuwsbulletin.

...

Info

Voor nieuwsbulletins moet een overeenkomst met een audioleverancier worden afgeslotenaangegaan. Deze stel dan ieder uur een nieuw audiobestand ter beschikking die dan met de download tool binnen wordt gehaaldgedownload. Overzicht leveranciers van audioberichten (nieuws,verkeer,weer)

...

Eerst moet de download tool worden geinstalleerd. Voer hiervoor de het gedownloaded setup.exe uit en volg de instructies.

...

Om een bulletin te downloaden , moet er een opdracht worden ingevoerd. Minimaal moet worden ingevoerdDe opdracht moet mnimaal bevatten:

  • Omschrijving omschrijving van de opdracht
  • een bron (http, ftp, lokaal)
  • de een doelmap (waar het audiobestand plaaten moet worden geplaatst voor studio of automatisering)
  • wanneer uitvoeren (tijdschema)
  • eventuele audiovormgeving en of andere conversieaudio bewerkingen

Volg de stappen voor een eerste opdracht:

...

Er kan gekozen worden voor een wizard voor assistentie. Of wizardassistentie of handmatig.

4. Selecteer handmatig een opdracht invoeren

...

Wat hier geselecteerd moet worden is afhankelijk van de technische gegevens van de audioleverancierhoe het audiobestand kan worden gedownload. De audioleverancier kan hierin adviseren. De meeste leveranciers werken met een HTTP adres (een URL) met een account. 

...

Dan moet worden bepaald waar het gedownloaded audiobestand naar toe gekopieerd moet worden (en eventueel een eerder bestand daar vervangt)geplaatst moet worden zodat de sudio of automatisering daar gebruik van kan maken. Een eerder geplaatst audiobestand wordt dan vervangen

7,  Kies "Doel locaties". (1)
8. Klik rechts "toevoegen" en selecteer een map op het computersysteem of netwerk  (2)
9. Advies: klik op "oplsaan met bestandsnaam" en vul een naam in voor het gedownloaded audiobestand. Bijvoorbeeld nieuws.mp3 (3)

 

Als laatste moet ingesteld worden wanneer de opdracht moet worden uitgevoerd. Standaard moet is dit ieder uur gebeurenop een bepaald minuut.

10. Klik op "wanneer uitvoeren" en "tijdschema"
11. Stel een minuut in bij "voer de odpracht opdracht uit op minuut...". De audioleverancier kan hierin adviseren.

...

Nu is er een opdracht ingevoerd en sluit alle venster. De download tool wacht dan op het ingestelde tijdstip voor uitvoeren en download het audiobestand bij de audioleverancier en plaatst deze dan in de doelmappen.

De applicatie draait 24 uur continue blijft altijd actief op het computersysteem. Sluit de applicatie dus niet.

Testen van opdracht

Klik hiervoor uit het menu "Uitvoeren"  voor Nieuws om de opdracht direct uit te voeren.

...