Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • de opdrachten (ieder opdracht heeft zijn eigen bestand)
  • Log bestanden (voor iedere dag is er een logbestand)
  • XML documenten (welke worden aangemaakt na uitvoeren van een opdracht, indien ingeschakeld bij Opdracht → Algemeen-> na het uitvoeren)
  • Tijdelijke bestanden

De locaties kunnen via het configuratiebestand worden aangepast. 

...

Info

Let op. Dit betreft een XML bestand. Pas alleen teksten aan tussen <value> en </value>. Verander niets verder aan het bestand. Start de download tool niet op, controleer het XML bestand.

Gerelateerde artikelen: