Genereer audiobestand voor herhaling (CreateAudioHour)

De tool CreateAudioHour genereert een audiobestand met een uur uitzending zonder tijdsein of de uitzending die is gemarkeerd tussen de markers "Internet" (zie Builder).  Het bronbestand is die door Logcom is opgenomen.

Met dit tool kan dan een uitzending opnieuw worden uitgezonden of gebruikt worden voor ondemand toepassingen.

Download console tool CreateAudioHour

Voor dit tool is nodig:

 • Carmen Communicatie Services (http protocol moet aanstaan)
 • De mapnaam met de opgenomen audiobestanden van Logcom

Dit betreft een "console" tool en werkt dus in de Windows Command-line (cmd). 

Configuratie

Open het bestand "CreateAudioHour.exe.config" en vul bij key 'CarmenUrlServer' in de URL naar het Carmen Communication Services API "server/playhour".
Voorbeeld:  http://carmen:9000/api/server/playhour (indien voor Carmen Communication Service http is ingesteld op poort 9000).

let op: gebruik geen port 80 omdat port 80 meestal door IIS wordt gebruikt.

Gebruik

De volgende parameters moeten met de tool worden meegegeven:

 • Logcom folder:  de mapnaam met opnames van Logcom
 • Het bestandsnaam welke de uitzending bevat.
  Het audiobestand is altijd van het type wave dus zorg voor extensie .wav
  Indien nodig kan in het bestandsnaam een placeholder worden gezet voor dynamisch invullen van weeknummer. Dit kan met {weeknr}. Bijvoorbeeld: c:\output\audio_{weeknr}.wav
 • Datum en uur van welke uitzending een nieuw audiobestand van moet worden gemaakt.
  Notatie is:  dag-maand-jaar uur
  Dag en maand eventueel aangevuld met voorloopnul (bv 08-04-2017)
  Uur is getal van 0 t/m 23. 
  Voorbeeld:  08-04-2017 12   (voor de playlist van 8 april 2017, 12 uur)
  NB. Gebruik geen UTC.


Voorbeeld:

CreateAudioHour \\logcom\opnames c:\programma\programma_{weeknr}.wav 09-08-2017 12

Werking


 • De opname van het uur wordt uit de map van Logcom gehaald.
 • De tool roept de API van Carmen omtrent start en stoptijd van uitzending.  Dit kan zijn vanaf marker "Internet" of na tijdsein. De uitzending is afgelopen tot eind-marker "internet" of einde van opnamebestand
 • De tool levert een nieuw audiobestand vanaf tijdpositie tot einde en schrijft die weg naar het opgegeven bestandsnaam.


(c) RTVSoftware