Netwerk informatie

De communicatie tussen de Carmen applicaties via het (lokale) netwerk gebeurt op verschillende poorten:

  • Communicatie vanuit modules naar de SQL server gebeurt op poort 1433 (TCP)
  • Communicatie naar de Carmen Communication Services gebeurt standaard op 8080 (TCP voor HTTP verkeer) en 7070 (TCP).

De poortnummers van de Carmen Communiation Services zijn aanpasbaar. Voor SQL is het advies deze niet aan te passen.


Let op

Stel in een firewall SQL port 1433 niet beschikbaar voor toegang vanaf het Internet.

Wanneer Carmen applicaties zoals VTRec of Tijdsein tool buiten het lokale netwerk gebruikt moeten worden, stel de poorten van Carmen Communication Services beschikbaar voor gebruik vanaf het Internet. 

De volgende IP-adressen worden gebruikt voor het verifiëren van licenties.  Zie Licentie server (ip adressen)