Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Het invoeren van bestandsnamen bij opdrachten zijn meestal vaste (statische) bestandsnamen. Soms is het handig om deze dynamisch te bepalen aan de hand van datum, tijdstip en andere gegevens van de opdracht. Dit wordt "dynamische notaties" genoemd.  Dit is handig met name voor audiovormgeving dat het juiste bestand wordt gebruikt volgens tijdstip. Bijvoorbeeld de invoer is "nieuws_%hh%.mp3"  en op moment van uitvoering is het 14 uur, dan wordt gezocht naar nieuws_14.mp3 enzovoort.

Deze manier van notatie wordt ondersteund bij de volgende invoervelden:

  • audiovormgeving, selectie van audiobestand voor vormgeving (alle type vormgevingen)
  • bestandsnaam bij "doel" 
  • Http URL bij "bron" 
  • FTP path en bestandsnaam bij "bron" 
  • Lokaal bij "bron" 

De volgende notaties kunnen dan worden gebruikt:


NotatieOmschrijving
%hh%Het huidige uur met voorloop nul (00...23)
%hh:1%Het huidige uur zonder voorloop nul (0..23)
%hh+1%Het huidig uur plus 1 uur met voorloopnul (00..23)
Voorbeeld: de opdracht wordt uitgevoerd om 13:58u, dan is dit de waarde 14. Als het 23:58u is, dan is de waarde 00.
%hh+1:1%

Het huidig uur plus 1 uur zonder voorloopnul (0..23)

Voorbeeld: Als de opdracht wordt uitgevoerd om 13:58u, dan is de waarde 14. Als het 23:58u is, dan is de waarde 0.

%dd%Het huidige dagnummer van de maand met voorloop nul (00..31)
%dd:1%Het huidige dagnummer van de maand zonder voorloop nul (0..31)
%mm%Het huidige maandnummer uit twee cijfers (01..12)
%mm:1%Het huidige maandnummer zonder voorloop nul (1..12)
%jjjj%Het huidige jaar uit vier cijfers (2017, 2018, ...)
%jjjj:2%Het huidige jaar zonder eeuw (17, 18, ...)
%mi%Het huidige minuut van tijdstip waarin de opdracht wordt gestart met voorloopnul (00..59)
%mi:1%Het huidige minuut van tijdstip waarin de opdracht wordt gestart zonder voorloop nul (0..59)
%wk%Het huidige weeknummer met voorloop nul (00..53)
%wk:1%Het huidige weeknummer zonder voorloop nul (0...53)
%dw%Het huidige dag van de week voluit geschreven (maandag....zondag)
%dw:1%Het huidige dag van de week verkort (ma, di, wo, do, vr, za en zo)
%dw:n%Het huidige dag van de week numeriek (zondag=0, maandag=1, dinsdag=2, woensdag=3, donderdag=4, vrijdag=5, zaterdag=6)
%cp%Computernaam (hostname)
%opdracht%Opdracht omschrijving
%bestandsnaam%

Naam van het bestand welke bij de bron is gedownload zonder bestandsextensie.

Deze notatie wordt alleen bij het selecteren van audiovormgevingsbestanden gebruikt. Anders is deze leeg.

Bijvoorbeeld het bronbestand is: "nieuws_naam.mp3" en voor selectie van een audiovormgevingsbestand wordt ingevoerd "opener_%bestandsnaam%.mp3", dan wordt voor opener gezocht naar bestand "opener_nieuws_naam.mp3".

Beschikbaar vanaf release 6.2.10.


  • No labels