Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Audiobestand downloaden vanaf een FTP Server is al vanaf de eerste release mogelijk. Met release van 6.2.8.1 kan nu ook gedownload worden van een FTP server gebaseerd op een FTPES of FTPS verbinding. Dit kan ingesteld worden bij de instellingen van een opdracht bij de bron FTP.

Als Ssl protocol wordt eerst Tls gebruikt. Indien dit niet lukt, wordt Ssl3 gebruikt.

  • No labels