Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Met het Audio Download Tool kunnen ANP bulletins worden gedownload. De download tool komt in plaats van de nieuwsdownloader die door het ANP wordt geleverd.

ANP bulletins hebben geen vaste downloadtijden. Downloaden van het laatste ANP bulletin wordt door het ANP aangestuurd. 


Het downloaden van ANP bulletins werkt alleen met de Professional editie van de download tool.

Het downloaden van ANP bulletin is pas beschikbaar gekomen vanaf versie 6.2.18 van de download tool. Het advies is de laatste versie te gebruiken.


Instructies

 1. Maak een opdracht aan met omschrijving
 2. Selecteer als bron: audioleveranciers → ANP.

  Voer het API key in.
  Opmerking: indien er geen API Key is maar een gebruikersnaam en wachtwoord, vraag bij het ANP om een API key.

  Selecteer welk bulletin de opdracht moet gebruiken. 
  Het ANP biedt bulletins aan naam of bestandsnaam.  Indien op naam wordt geselecteerd, wordt dat bulletin ook gebruikt. Alle andere bulletins worden niet verwerkt.
  Wordt op bestandsnaam geselecteerd, dan wordt dat bulletin gedownload die aan het bestandsnaam is gekoppeld. De koppeling gebeurt door het ANP.

  Let op: het ANP werkt met IP-filtering. Lukt het niet om een lijst van bulletins op te vragen,informeer of het IP-adres bekend is bij het ANP. 

 3. Bij "doel lokaties" selecteer een doelmap en vul een bestandsnaam in ("nieuws.mp3").

Dit is het minimale voor een ANP opdracht.  • No labels