Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Met het Audio Download Tool kunnen is het mogelijk om ANP bulletins worden gedownloadte downloaden. De download tool komt dan ingezet in plaats van de nieuwsdownloader die door het ANP wordt geleverd.

ANP bulletins hebben geen vaste downloadtijden . Downloaden van het laatste ANP bulletin wordt en gebeurt door het ANP aangestuurdzelf


info
Info

Het downloaden van ANP bulletins werkt alleen met de Professional editie van de download tool.

Het downloaden van ANP bulletin is pas beschikbaar gekomen vanaf versie 6.2.18 van de download tool. Het advies is de laatste versie te gebruiken.


Instructies

 1. Maak een opdracht aan met omschrijving
 2. Selecteer als bron: audioleveranciers → ANP.

  Voer het API key in.
  Opmerking: indien er geen API Key is maar een gebruikersnaam en plus wachtwoord, vraag bij neem dan contact op met het ANP om voor een API key.

  Selecteer welk bulletin de opdracht moet gebruiken. 
  Het ANP biedt bulletins aan naam of bestandsnaam.  Indien op naam wordt geselecteerd, wordt dat bulletin ook gebruikt. Alle andere bulletins worden niet verwerkt.
  Wordt op bestandsnaam geselecteerd, dan wordt dat bulletin gedownload die aan het bestandsnaam is gekoppeld. De koppeling gebeurt door het ANP.

  Let op: het ANP werkt met IP-filtering. Lukt het niet om een lijst van bulletins op te vragen, informeer of het IP-adres bekend is bij het ANP. 

 3. Bij "doel lokaties" selecteer een doelmap en vul een bestandsnaam in ("nieuws.mp3").

...