Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Het downloaden van ANP berichten is met de RTV Download Tool mogeljik. De RTV AudioDownload Tool komt dan Met het Audio Download Tool kunnen ANP bulletins worden gedownload. De download tool komt in plaats van de nieuwsdownloader die door het ANP wordt geleverd.

ANP bulletins hebben geen vaste downloadtijden. De download tool communiceert met de ANP server en het ANP bepaald wanneer een nieuw audiobestand beschikbaar is.

Ook de ondersteuning voor meerdere bulletins voor één account wordt ondersteund. Een opdracht is dan een verzameling van bulletins geslecteerd op naam of "client bestandsnaam".

Downloaden van het laatste ANP bulletin wordt door het ANP aangestuurd. 


Info

Het downloaden van ANP bulletins werkt alleen met de Professional editie van de download tool.

...

Info

Het downloaden van ANP bulletin is pas beschikbaar met de download tool gekomen vanaf versie 6.2.13. Sommige functionaliteiten zitten vanaf 6.2.1818 van de download tool. Het advies is de laatste versie te gebruiken.

...

 1. Maak een opdracht aan met omschrijving
 2. Selecteer als bron: audioleveranciers → ANP.
  Vul
  Voer het ANP API key is of gebruik de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord. Indien gebruikersnaam of wachtwoord wordt gebruikt, laat dan de veld API key leegin.
  Opmerking: indien er geen API Key wordt ingevuld is maar alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kan het downloaden mislukken. In dat geval gebruik de vraag bij het ANP om een API key. Deze kan bij het ANP worden aangevraagd.

  Selecteer welk bulletin deze de opdracht moet gebruiken. Selecteer hiervoor de selectielijst in het scherm.  
  Het ANP biedt bulletins aan die uniek zijn op naam of gecombineerd worden op bestandsnaam.  Indien op naam wordt geselecteerd, wordt dat bulletin ook gebruikt. Alle andere bulletins worden niet verwerkt.
  Wordt op bestandsnaam geselecteerd, dan wordt dat bulletin gedownload die aan de het bestandsnaam is gekoppeld.  De koppeling gebeurt door het ANP.

  Let op: het ANP werkt met IP-filtering. Lukt het niet om een lijst van bulletins op te vragen, dan kan het API Key niet correct zijn of is informeer of het IP-adres niet bekend is bij het ANP. 

 3. Bij "doel lokaties" selecteer een doelmap en vul een bestandsnaam in ("nieuws.mp3").

Er kan geen tijdschema worden opgegevenDit is het minimale voor een ANP opdracht