/api/server

Presenteert gegevens van de server

Gebruik url http://<hostname>/ met api call hieronder eraan toegevoegd.

/api/server/hello (GET)

Presenteert "Hello" om de communicatie te testen.

Requestgeen
ResponseHttp 200 met content "Hello!"

/api/server/getplaylist (GET)

Presenteert de playlist van een uur

Url parameter hourutc = Tijdstempel in ISO 8601 notatie. Tijdstempel is in UTC. Minuten en seconden moeten nul zijn. 

Bijvoorbeeld:  ?hourutc=2017-11-12T12:00:00  voor 12-nov-2017, 12:00 UTC
Response

Lijst van playlistitems gesorteerd op playlist positie.

Per playlistitem wordt gegeven:

  • afspeeltijd (indien afgespeeld) in UTC 
  • Positie in playlist
  • Omschrijving

/api/server/playhour (POST)

Geef algemene tijden van een afgespeelde uur. Request in POST methode.

Url parameter

playhourutc = Tijdstempel in ISO 8601 notatie. Tijdstempel is in UTC. Minuten en seconden moeten nul zijn. 

Tijd moet in het verleden zijn.

Bijvoorbeeld:  ?playhourutc=2017-11-12T12:00:00  voor 12-nov-2017, 12:00 UTC

Response

Data object met de volgende gegevens:

PlayHourUtc: opgevraagde uur in utc.
StartHourUtc: tijdstip moment dat deze playlist is gestart (inclusief tijdsein)
StartTijdsein: tijdpositie in het uiur van moment dat tijdsein is gestart. Dit is altijd 00:00:00
StartPlaylist: tijdpositie in het uur dat de playlist is gestart. Dit is positie na tijdsein
TotalPlayTime: totale afspeelduur van playlist
StartInternet: tijdpositie waar marker "begin internet" met de uurformat is gezet
EndInternet: tijdpositie waar marker "einde internet" met de uurformat is gezet
StartBroadcasting: tijdpositie waar marker "begin herhaling" met de uurformat is gezet.
EndBroadcasting: tijdpositie waar marker "einde herhaling" met de uurformat is gezet.

(c) RTVSoftware