Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Deze functionaliteit is beschikbaar met release 1.9.10 of hoger van de stilte detectie.

Bij alarm en modulatie detectie kan ook één of meerdere http-request naar een url worden uitgevoerd.

De URL moet zijn opgegeven volgens het voldoen met RFC 1738. De volgende urls worden door de stilte detectie ondersteund:

  • http en https requests (voor https, TLS 1.2)

  • de url moet absoluut zijn en mag met paden.

  • Bij geen port vermelding vermeld in de url wordt 80 of 443 genomen (http of https)

  • url mag een query bevatten (?waarde=value&waarde2=value2)

...

Waarbij met Put en Post geen content als body mee wordt verzonden in de body.

De instellingen staan bij alarm instellingen → alarm of modulatie → API verzoek en klik op “instellingen”

...

  • Toevoegen/aanpassen/verwijder zijn de opties om urls toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen

  • Hoger/lager kunnen url’s in de lijst hoger of lager worden gezet. De request s wordt requests worden op volgorde van de lijst uitgevoerd indien aangevinkt voor alarm of modulatie.

...

Het detailscherm vraagt om:

...