Event: API verzoeken (http request)

Deze functionaliteit is beschikbaar met release 1.9.10 of hoger.

Bij alarm en modulatie detectie kan ook één of meerdere http-request naar een url worden uitgevoerd.

De URL moet voldoen met RFC 1738. De volgende urls worden door de stilte detectie ondersteund:

 • http en https requests (voor https, TLS 1.2)

 • de url moet absoluut zijn en mag met paden.

 • Bij geen port vermeld in de url wordt 80 of 443 genomen (http of https)

 • url mag een query bevatten (?waarde=value&waarde2=value2)

De volgende http methodes (verbs) worden ondersteund:

 • Get

 • Put

 • Post

 • Delete

Waarbij met Put en Post geen content als body mee wordt verzonden.

De instellingen staan bij alarm instellingen → alarm of modulatie → API verzoek en klik op “instellingen”

 • Toevoegen/aanpassen/verwijder zijn de opties om urls toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen

 • Hoger/lager kunnen url’s in de lijst hoger of lager worden gezet. De requests worden op volgorde van de lijst uitgevoerd indien aangevinkt voor alarm of modulatie.

Het detailscherm vraagt om:

 • de url

 • methode

 • bij alarm en/of modulatie

Bij alarm wordt in het alarm scherm aangegeven welke url’s zijn aangesproken metde http resultaat van de server. Bij modulatie kan het resultaat terug worden gezien in het logbestand.

(c) RTVSoftware - https://www.rtvsoftware.nl