Event: API verzoeken (http request)

Deze functionaliteit is beschikbaar met release 1.9.10 of hoger.

Bij alarm en modulatie detectie kan ook één of meerdere http-request naar een url worden uitgevoerd.

De URL moet voldoen met RFC 1738. De volgende urls worden door de stilte detectie ondersteund:

 • http en https requests (voor https, TLS 1.2)

 • de url moet absoluut zijn en mag met paden.

 • Bij geen port vermeld in de url wordt 80 of 443 genomen (http of https)

 • url mag een query bevatten (?waarde=value&waarde2=value2)

De volgende http methodes (verbs) worden ondersteund:

 • Get

 • Put

 • Post

 • Delete

Waarbij met Put en Post geen content als body mee wordt verzonden.

De instellingen staan bij alarm instellingen → alarm of modulatie → API verzoek en klik op “instellingen”

 • Toevoegen/aanpassen/verwijder zijn de opties om urls toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen

 • Hoger/lager kunnen url’s in de lijst hoger of lager worden gezet. De requests worden op volgorde van de lijst uitgevoerd indien aangevinkt voor alarm of modulatie.

Het detailscherm vraagt om:

 • de url

 • methode

 • bij alarm en/of modulatie

Bij alarm wordt in het alarm scherm aangegeven welke url’s zijn aangesproken metde http resultaat van de server. Bij modulatie kan het resultaat terug worden gezien in het logbestand.