Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Instellingen bedoeld voor het versturen van emailberichten bij alarm of modulatie tijdens alarm.

Een SMTP server is verplicht . Indien nodig kan extra authenticatie worden opgegeven.eventueel aangevuld met autorisatie.

Door te klikken op ‘toevoegen’ kunnen e-mail adressen worden aangemaaktopgegeven.

Inhoud van een e-mail bericht zelf bepalen

...

Info
Let op: het configuratiebestand is van het type XML en moet ook een valide XML blijvenzijn. Indien het XML niet valide is, start de applicatie niet op.

...

De eerste is bij stilte, de tweede bij modulatie tijdens alarmna stilte.
Indien de waarde leeg is, wordt er een standaard onderwerp meegegeven.

...

  • De value is een bestandsnaam en kan zonder path worden opgegeven. Dan wordt gezocht naar dit bestand in de applicatiemap. Of anders absoluut met path (bv. c:\stilte\body_alarm.txt).De inhoud moet tekst zijn en of complete directory met bestandsnaam.
  • De inhoud mag HTML worden opgemaakt.  De mail wordt als HTML body verstuurd.
  • Indien bestand niet wordt gevonden of niet kan worden ingelezen, wordt de standaard tekst gebruikt.

...