Event: email


Instellingen bedoeld voor het versturen van emailberichten bij alarm of modulatie.

Een SMTP server is verplicht eventueel aangevuld met autorisatie.

Door te klikken op ‘toevoegen’ kunnen e-mail adressen worden opgegeven.

Inhoud van een e-mail bericht zelf bepalen

Het e-mail waarschuwingsbericht bevat een standaard bericht aangevuld met tijdstip van detectie, computeromschrijving uit het configuratiebestand en geluidsbron. 

Indien gewenst kan het onderwerp en inhoud van het e-mail bericht worden aangepast. Hiervoor zijn extra configuratieopties beschikbaar in het configuratiebestand RTVSilenceDetection.exe.config.

Let op: het configuratiebestand is van het type XML en moet ook een valide XML zijn. Indien het XML niet valide is, start de applicatie niet op.

Voor het onderwerp van een emailbericht kunnen de twee volgende sleutels aan het configuratiebestand worden toegevoegd:

<add key="SilenceAlarm.Email.Subject" value="Dit is het onderwerp bij een stilte bericht"/>
<add key="Modulation.Email.Subject" value="Dit is het onderwerp indien audio terug wordt gedetecteerd"/>

De eerste is bij stilte, de tweede bij modulatie na stilte.
Indien de waarde leeg is, wordt er een standaard onderwerp meegegeven.

Voor inhoud van een bericht (body), voeg deze twee sleutels aan het configuratiebestand:


<add key="SilenceAlarm.Email.Body.File" value="SilenceAlarm_Email.txt"/>
<add key="Modulation.Email.Body.File" value="Modulation_Email.txt"/>

De eerste "value" is een verwijzing naar een tekstbestand waarvan de inhoud als body wordt gebruikt bij stilte. De tweede voor modulatie detectie.

  • De value is een bestandsnaam of complete directory met bestandsnaam.
  • De inhoud mag HTML worden opgemaakt.  De mail wordt als HTML body verstuurd.
  • Indien bestand niet wordt gevonden of niet kan worden ingelezen, wordt de standaard tekst gebruikt.

In de tekst en ook onderwerp kunnen de volgende variabelen worden gebruikt:

VariableOmschrijving
%COMPUTERDESCRIPTION%De computeromschrijving zoals opgegeven in het configuratiebestand bij "ComputerDescription"
%HOSTNAME%Netwerknaam van de machine waar de stilte detectie op draait
%WHEN%Tijdstip van detectie
%SOUNDDEVICE%Omschrijving van apparaat die voor detectie wordt gebruikt

Voorbeeld van een tekstbestand:


<p>Dit is een bericht van de detectie. </p>

<p>Er is stilte gedetecteerd sinds %WHEN% op geluidsapparaat %SOUNDDEVICE%</p>


(c) RTVSoftware - https://www.rtvsoftware.nl