Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NotatieOmschrijving
%hh%Het huidige uur met voorloop nul (00...23)
%hh:1%Het huidige uur zonder voorloop nul (0..23)
%hh+1%Het huidig uur plus 1 uur met voorloopnul (00..23)
Voorbeeld: de opdracht wordt uitgevoerd om 13:58u, dan is dit de waarde 14. Als het 23:58u is, dan is de waarde 00.
%hh+1:1%

Het huidig uur plus 1 uur zonder voorloopnul (0..23)

Voorbeeld: Als de opdracht wordt uitgevoerd om 13:58u, dan is de waarde 14. Als het 23:58u is, dan is de waarde 0.

%dd%Het huidige dagnummer van de maand met voorloop nul (0001..31)
%dd:1%Het huidige dagnummer van de maand zonder voorloop nul (01..31)
%mm%Het huidige maandnummer uit twee cijfers (01..12)
%mm:1%Het huidige maandnummer zonder voorloop nul (1..12)
%jjjj%Het huidige jaar uit vier cijfers (2017, 2018, ...)
%jjjj:2%Het huidige jaar zonder eeuw (17, 18, ...)
%mi%Het huidige minuut van tijdstip waarin de opdracht wordt gestart met voorloopnul (00..59)
%mi:1%Het huidige minuut van tijdstip waarin de opdracht wordt gestart zonder voorloop nul (0..59)
%wk%Het huidige weeknummer met voorloop nul (00..53)
%wk:1%Het huidige weeknummer zonder voorloop nul (0...53)
%dw%De huidige dag van de week voluit geschreven (maandag....zondag)
%dw:1%De huidige dag van de week verkort (ma, di, wo, do, vr, za en zo)
%dw:n%De huidige dag van de week numeriek (zondag=0, maandag=1, dinsdag=2, woensdag=3, donderdag=4, vrijdag=5, zaterdag=6)
%cp%Computernaam (hostname)
%opdracht%Opdracht omschrijving
%bestandsnaam%

Naam van het bestand welke bij de bron is gedownload zonder bestandsextensie.

Deze notatie wordt alleen bij het selecteren van audiovormgevingsbestanden gebruikt. Anders is deze leeg.

Bijvoorbeeld het bronbestand is: "nieuws_naam.mp3" en voor selectie van een audiovormgevingsbestand wordt ingevoerd "opener_%bestandsnaam%.mp3", dan wordt voor opener gezocht naar bestand "opener_nieuws_naam.mp3".

Beschikbaar vanaf release 6.2.10.


...