Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Audiobestand downloaden vanaf een FTP Server is al vanaf de eerste release mogelijk.FTPS en FTPES worden ondersteund

Info
SFTP (SSH File Transport Protocol) wordt vanaf release 6.2.

...

34 aangeboden. Deze release werkt alleen op port 22. Vanaf release 6.2.

...

35 kan met de dubbele punt een andere port worden opgegeven.


FTP, FTPS en FTPES

Bij FTP standaard wordt er alleen gewerkt met username en password.

...