Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De ANWB stuurt het downloadproces aan. Per uur worden twee tot vier downloads uitgevoerd:

  • Om Altijd rond xx:18 en xx:48 met het standaard bericht dat er geen files zijn.

  • En bij file informatie tot uiterlijk xx:26 en xx:56 uur wanneer er fileinformatie beschikbaar iseen download met de informatie.