Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De andere modules maken standaard gebruik van WASAPI. Het standaard afspeelapparaat voor afspelen is die met de Windows Mixer als standaard afspeelapparaat is geselecteerdDirectSound.

Indien nodig is het mogelijk om een module geforceerd te switchen driver. Dit kan met applicatieinstelling “Audio.Type” in het config bestand van de betreffende module (<module>.exe.config). Voeg toe aan <appSettings>:

...