Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Via opdracht → Audiovormgeving kan de audiovormgeving worden geinsteld. 

Image RemovedImage Added


FunctieOmschrijving
Audiobestand niet vormgeven of splittenAudiobestand wordt niet voorzien van audiovormgeving
Split het audiobestand in losse itemsHet audiobestand wordt geknipt op losse nieuwsitems. Zie hieronder voor meer informatie
Audiobestand vormgevenHet audiobestand wordt voorzien van audiovormgeving

Wanneer het audiobestand moet worden opgeknipt omdat gekozen is voor "splitten van audiobestand" of nodig voor vormgeving, dan zijn de volgende instellingen van belang:


Image RemovedImage Added


FunctieOmschrijving
Stilte grensDe dB grens voor stilte
Minimale stilteDe periode van stilte (audio is lager dan dB) voor het herkennen van een nieuw nieuwsbericht
Min. modulatieDe periode van modulatie (audio is hoger dan dB) voor het herkennen van nieuw nieuwsbericht

Item minimale duur

(vanaf versie 6.2.16)

Geef aan dat een nieuws of weerbericht item altijd minimaal x seconden duurt. 

Hiermee wordt voorkomen dat de tool eventuele korte teksten niet als een los nieuwsitem worden gezien.

Bijvoorbeeld situaties met een een weeraankondiging ("en nu het weer") en tussen deze aankondiging van het weerbericht en het weerbericht is de minimale stilte periode om te splitsen, dan wordt de aankondiging voor het weer als een los item gezien. Als ingesteld wordt een minimale duur van een paar seconden (langer dan aankondiging), wordt deze aankondinging met het weerbericht gecombineerd tot één item.

Deze optie wordt niet gebruikt voor het eerste item (meestal de aankondiging). Als de aankondiging korter is dan ingesteld, wordt de aankondiging nog steeds als een apart item gezien.

Zet op 0 om deze functie niet toe te passen.

Verwjder de tussenliggende stiltes bij het splittenWanneer deze aanstaat worden de stiltes tussen de nieuwsitems verwijderd. Voor audiovormgeving kan dit heel "snel" klinken. Gebruik de mixposities voor "tussen de items" om dit op te lossen.

...