Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze vormgeving wordt geplaatst voor het laatste nieuwsitem (meestal weerbericht). Het audiobericht moet wel een nieuwsbulletin zijn. De mixpositie bepaald wanneer dit item wordt toegevoegd.

Voor de afkondigingen

Deze vormgeving wordt geplaatst voor de afkondiging. Mixpositie bepaald wanneer de afkondiging wordt geplaatst.

...