Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Versie 6.2.

...

26

  • Soms komt onterecht een melding over een niet gesupporterd audiotype. Dit is opgelost.

Versie 6.2.25

...