RTVSoftware stopt met RTVUitzendingen.

FTP instellingen

Hostname

Om een uitzending te kunnen uploaden naar een FTP server moet de tool voorzien worden van hostname, credentials (username/password) en eventuele upload path.

Voor poortnummer kan de dubbele punt achter de hostname worden gebruikt. Bijvoorbeeld: ftp.xyz.nl:2000 voor poort 2000.

Ftp met SSL

Voor FTP met SSL moet de hostname worden begonnen met ftps://. Bijvoorbeeld sftp://ftp.xyz.nl

Sommige FTP servers vereisen een expliciete FTP, dan moet de hostname worden geschreven met ftpes:// (bv ftpes://ftp.xyz.nl)

Voor de keuze welk TLS moet worden gebruikt, kan in de RTVUitzendingen.config een extra setting worden opgenomen:

<add key="OndemandFTPSslProtocol" value="Tls13" />

De waarde kunnen zijn: None, SSL2, Ssl3, Tls,Tls11, Tls12, Tls13.
Default is: Tls en Ssl3
Let op: Tls11 of Tls12 wordt niet geadviseerd. Probeer altijd Tls13. Sommige Windows systemen ondersteunen niet Tls11/Tls12 of Tls13.

Passive of active mode

Indien nodig kan vanuit de config tool gekozen worden voor de passieve of actieve mode. Standaard is passieve mode.

SFTP

SFTP (Secure FTP shell) wordt niet ondersteund.


(c) RTVSoftware