Configuratiebestand uitgelegd

 Standaard gebruikt de tool het configuratiebstand "RTVUitzendingen.config". In dit artikel worden de instellingen in dit bestand beschreven.


NameRadiostation
(verplicht)

Roepnaam radiostation. MP3’s worden met een tag voorzien met deze naam (+ naam en datum van uitzending).

XmlPrograms
(verplicht)

Dit is de Url adres naar het Ondemandprograms.php bestand op de Internet server.

Dit bestand bevindt zich in de submap ‘/rtvuitzendingen/system/data’ van website.

Bijvoorbeeld:
http://www.<uwomroepdomain>.nl/rtvuitzendingen/system/data/ondemandprograms.php

U moet de hele URL opgeven zoals hier als voorbeeld is geschreven. Dus inclusief http en PHP bestand.

OndemandFTPEnabled* OndemandFTPHostname *

OndemandFTPUsername *

OndemandFTPPassword

OndemandFTPRootFolderOfFiles

OndemandFTPConnectMode


(* verplicht)

Een uitzending wordt geupload naar een opslag ruimte. Autorisatie voor toegang tot deze ruimte vult u in bij username en password. 

De IP of hostname naar de server met ruimte geeft u op bij FTPHostname.

Een eventuele RootFolderOfFiles kan als subdirectory worden opgegeven. Anders wordt de root van het account gebruikt.

Zorg dat FTPEnanbled op ‘true’ staat voor FTP.’

FTPConnectMode kan zijn: PASV of ACTIVE (Passive of active FTP mode)Waittime

Tijd in ‘Timespan’ van hh:mm:ss voordat de applicatie daadwerkelijk met het proces van bewerken van een uitzending begint bij een nieuw uur.

De tool start direct bij aanvang van een nieuw uur met het proces om het voorgaande uur beschikbaar te stellen (indien dit is ingesteld). Soms moet nog even gewacht worden voordat de applicatie het proces mag beginnen. Met deze optie stelt u de wachttijd in. Voor opnameapplicatie Ronar is dit nodig.

RecordingApplication

 (verplicht)

De opname applicatie die wordt gebruikt. Ingesteld kan worden:

Ronar

Logcom

Audiograbber

Overige

RecordingApplicationSourceOfAudiofiles

(verplicht)

De map met opnamen van opnameapplicatie. (Bron map)

De tool kopieert hier de uitzendingen vandaan en verwerk ze verder voor uitzending gemist.

Let op! De tool zal nooit het bronbestand rechtstreeks in deze folder bewerken.

CopyAudioUseIdStructure

True of False.

Indien True, wordt in de map ‘RecordingApplicationSourceofAudiofiles’ de mappenstructuur aangemaakt met iedere map de ID van een programma. Audiobestanden worden naar de juiste ID map geplaatst en bestandsnaam geformatteerd voor gebruik voor uitzending-gemist.

LamePriority

Voor ervaren gebruikers. De optie voor parameters
 –prioriteit wanneer gebruik wordt gemaakt van lame.exe.

Standaard waarde is 2. Een lagere waarde kan lame.exe laten crashen indien het computersysteem ook andere processen te verwerken tijdens het moment van conversie.

DBGainEnabled

DBGain

Optimaliseren van het amplificatieniveau van modulatie. M.a.w., hiermee kan het geluid worden geoptimaliseerd.

-15 t/m -1: voor een zachter modulatie

0: niet optimaliseren

1 t/m 15: voor een harder modulatie

UseLocalApplicationDataFolder

De tool maakt gebruik van de lokale applicatie folder van Windows voor tijdelijke bestanden.

Standaard is ‘True’. Wanneer deze waarde op ‘False’ wordt gezet, wordt de map met de tool gebruikt. Dit kan niet werken met Windows Vista of Windows 7 en wordt geadviseerd ook deze waarde op ‘ True’  te houden.

OndemandBitrate

De bitrate waarin de audiobestanden voor ‘uitzending gemist’ beschikbaar worden gesteld. Dit kan een getal zijn van 32 t/m 320.  De waarde is het aantal kbps (kilo bit per seconde).

Standaard wordt de bitrate van het bronbestand gehanteerd.

CopyAudioFilesEnabled

CopyAudioFilesFolder

CopyAudioFilesBitrate


Het is mogelijk om het audiobestand voor uitzending-gemist ook te kopiëren naar een andere lokale of netwerk folder. Dit kan worden gebruikt voor herhaling.

CopyAudioFilesEnabled:  true of false

CopyAudioFilesFolder: map waar het audiobestand naar toe gekopieerd moet worden

CopyAudioFilesBitrate: de bitrate voor dit bestand. Indien leeg, wordt de bitrate van uitzending-gemist aangehouden.