Windows tool installatie

Naast de website moet ook een Windows tool draaien.Deze verwerkt de audiobestanden van uitzendingen en stelt ze beschikbaar. 

Minimale eisen:

  • Windows 7 of hoger, Windows 2008 R2 of hoger
  • .NET Framework 4.6.2 of hoger

De tool wordt door de setup geinstalleerd in de map C:\RTVUitzendingen.

Start uit de toolmap de applicatie "Config.exe" en volg de instructies.

De tool kan daarna in een console gestart worden met "RTVUitzendingen_Console.exe".