Upload tool geeft steeds de melding "Niet toegestaan"

De RTV Uitzendingen tool geeft regelmatig de melding “(403) Niet toegestaan”? Dan worden verzoeken vanuit de RTVUitzendingen tool niet geaccepteerd door de webhost met de RTVUitzendingen website vanwege het missen van een ‘user-agent’ in de header van een verzoek.

Uitleg

De RTVUitzendingen tool doet regelmatig de website benaderen om te weten of een uitzending moet worden geupload. Hiervoor doet de tool een http-verzoek naar de website. Deze wordt dan door de webhost met http 403 “not allowd” of “niet toegestaan” beantwoord.

De RTVUitzendingen stuurt als header geen user-agent. Sommige webhosters accepteren dit niet en geven dan een 403.

Oplossing

Voeg de hieronder genoemde toe in de configs: “config.exe.config”  en “RTVUitzendingen_Console.exe.config”. Plaats deze tussen </configSections> en <applicationSettings>:

 

1 2 3 4 5 <appSettings>     <add key="User-Agent" value="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"/>   </appSettings>