Server -> Algemeen

Hierin worden instellingen voor Carmen Server ingeregeld.

Actie bij starten server

...

Start automaat met palist

...

Genre voor paniektracks

Wanneer een nieuw playlistitem nodig is maar er wordt vanuit de playlist geen volgend playlistitem aangeboden, dan wordt er een paniektrack geselecteerd. Met deze instelling wordt dan bepaald uit welk genre een paniektrack geselecteerd moet worden. Meer info over het selecteren van paniek tracks.