Release notes (archief)

22-december-2020

Een softwarefout veroorzaakt dat het juiste ASIO kanaal niet wordt geselecteerd voor Server. Dit is opgelost.

7-december-2020

 • VTRec: wanneer er wordt opgenomen crasht VTRec als het spectrum buiten beeld doorloopt. Dit is gefikst.
 • VTRec: standaard audio type is DirectSound.

VTRec 1.3.7070 is de laatste versienummer.

1-december-2020

Vanaf deze release ondersteund Carmen de nieuwe Core Audio API in Windows 10. Een onderdeel hiervan is WASAPI wat een multi-channel audio protocl is voor communicatie direct met de geluidsapapraat. Het is een sterk verbeterde variant van DirectSound (via WDM) en reduceert de latency aanzienlijk vergeleken met DirectSound. En dat is merkbaar voor verbeterde precisie van mixtijden die bijvoorbeeld met VTRec of Builder wordt ingesteld . Carmen blijft DirectSound en ASIO ondersteunen.

Na installatie van deze release werkt de Server met DirectSound of ASIO afhankelijk wat met de Configurator is geselecteerd.   Dus na installatie veranderd er niets v.w.b. Carmen Server.
Als voor Carmen Server geen ASIO wordt gebruikt, dan is het advies om met de Configurator te kiezen voor WASAPI. Uitleg hierover staat hier. Na aanpassen naar dit audio type moeten de output en input devices wel opnieuw met de Configurator worden ingesteld.

Andere modules van Carmen en VTRec gaan met deze release direct over op het Core Audio API van Windows 10.

23-november-2020

 • Builder: soms kan een format worden weggegooid terwijl die nog in de programmering is opgenomen met foutmeldingen als gevolg. Dit is nu opgelost. 
 • IPlan: lijst van info-plan spots wordt gesorteerd op naam
 • IPlan: de naam van een spot kan soms te lang zijn en dat geeft een foutmelding. Dit is nu opgelost.

9-november-2020

 • Server: met de release in oktober is er een bug ontstaan. Indien de playlist uit meerdere infoblokken bestaat, blijft de server hangen met "playlist laden". Dit is nu opgelost.

8-november-2020

 • CPlan: plannen van campagnes met remainers worden soms niet correct gepland of komen direct na de hoofdspot. Dit is nu verbeterd.

25-oktober-2020

 • Wanneer de playlist een streamitem bevat en wordt geladen in Server die in slave mode staat, dan stopt Carmen. Dit is opgelost.

16-oktober-2020

 • Deze release lost een aantal bugs op waar Carmen kan stilvallen.
 • Fix voor issue: toetsenbordbesturing blijft maar ingeschakeld, ook als je de besturing met de Configurator uitzet. Dit is nu opgelost.
 • Fix: toetsenbordaanslagen met spatiebalk of enter ging de automaat op reageren en schakelde bijvoorbeeld LIVE of een FEED in. Dit is nu opgelost.

28-september-2020

 • Het laden van jingles met een jinglepad configuratie geeft soms performances issues. Dit is nu verbeterd.

13-september-2020

 • VTRec 1.3.7050 waarbij het soms kan gebeuren dat met het starten van opname de applicatie blijft hangen. Dit is nu opgelost.

11-september-2020

 • VTRec v1.3.7040 is beschikbaar voor verbeteringen met de mixeditor

6-september-2020

 • Verbeteringen doorgevoerd met het afspelen van Internet streams.
 • Verbeteringen doorgevoerd met de mixeditor.

28-augustus-2020

 • Nieuwe functionaliteit: Relaties maken tussen uitvoerende artiesten
 • Enkele issues met het mixen van een playlist zijn opgelost:
  • issues met autostart en cue
  • de situatie onderelkaar zetten van tracks op hetzelfde startmoment werkt nu zoals het wordt verwacht
  • tracks eerder starten dan voorgaande track is verbeterd.

28-juli-2020

 • Fix voor Digital dat het invoerscherm voor jingle en tracks spontaan reset.

25-juli-2020

 • Fixes voor tijdsein issues.

7-juli-2020

 • Wanneer een stream over meerdere uren wordt afgespeeld, wilt het tijdsein die dan daaropvolgt niet starten. Dit is nu opgelost.

5-juli-2020

 • Een update voor de nieuwste VTRec opnametool v1.3.7030. 
 • VTRec v1.3.7030 is beschikbaar. Fix voor onterechte meldingen over al gemaakte voice tracks. Let op, ook Carmen omgeving moet worden geupdate.

27-juni-2020

30-mei-2020

 • Wanneer automaat tijdens het afspelen van tijdsein wordt uitgeschakeld, stoppen ook de afspelende tijdsein items. Dit is nu opgelost.

16-mei-2020

 • De tijden in VTRec van playlist items komen soms niet overeen met de playlist items in builder of server. Dit is verbeterd.

12-mei-2020

 • Het selecteren van info-, commercialbok in combinatie met of zonder nieuwsitems is verbeterd.
 • Controle op status van licentie is verbeterd.

7-april-2020

 • Fix: verbetert de stabiliteit aan Carmen Server.
 • Fix: soms kan server stil vallen wanneer een commercial of info blok d.m.v. een event wordt afgespeeld en in combinatie met afspelen van een livespeler.

3-april-2020

 • Fix: verbetert de stabiliteit aan Carmen Server.

Indien na het updaten de Windows Services "Carmen Communication Services" niet wordt opgestart, moet uit het bestand "Carmen13.CommunicationServices.exe.config" het hele blok-element "dependentAssembly" behorende bij "Microsoft.Owin" worden verwijderd (zie hieronder rood is gekaderd). 


6-januari-2020

Bug fixes voor het afspelen van streams.


Release notes (archief)

18-december-2019

Bug fix m.b.t. database.

29-november-2019

Fix voor issues met vaste tijdsein.

23-november-2019

Carmen ondersteund het afspelen van live streams in playlists.

Voor meer informatie en uitleg, zie Afspelen van Internet streams

3-oktober-2019

 • Wanneer een livespeler afspeelt tot de mixpositie afspeelt en tijdsein is dan eerder gestart, gaan er items door elkaar heen spelen. Dit is opgelost
 • Wanneer een livespeler afspeelt tot de mixpositie afspeelt, dan kan in sommige situaties de automaat weer aanspringen. Dit is opgelost.
 • Soms werkt "volgend uur live" niet goed. Dit is opgelost.
 • Soms staat in livespeler onterecht nog "laden..." Dit is opgelost.

Let op: zorg dat de Update Tool v1.3.10 wordt gebruikt om deze release te kunnen krijgen. De nieuwe Carmen update Tool wordt bij starten van de update tool automatisch bijgewerkt.


26-september-2019

 • Er is een bug opgelost waardoor het afspelen van live/jingles niet kan worden gestopt.

12-september-2019

 • Er zijn bugs opgelost die de server laat hangen vlak voor een tijdsein blok.

30-augustus-2019

 • Server: in sommige situaties valt Automaat stil als er geswitched wordt vanuit Live. Dit is opgelost.

16-juni-2019

 • Server: bij bepaalde situaties kunnen stiltes ontstaan vlak voor tijdsein. Dit is opgelost.

3-juni-2019

Met deze release zijn een aantal fixes doorgevoerd m.b.t. de situatie rond tijdsein:

 • Wanneer het volgende playlist direct start met een feed en diezelfde feed wordt vanuit de huidige playlist al afgespeeld, dan kan dit Carmen verstoren. Dit is opgelost.
 • Wanneer de tijdsein begint met een kort audioitem (bv een pingle) en er is een situatie dat Carmen niet snel een volgend audioitem uit de tijdsein blok krijgt geladen (bv trage response door de harde schijf of vanwege hoge CPU gebruik),  dan kan dit resulteren in een stilte. Dit is nu opgelost.
 • Carmen kan rond Tijdsein stilvallen als de de database traag reageert (timeout in de logs). Dit is verbeterd.
 • Wanneer Carmen wordt herstart met een ingeladen tijdsein blok. En voor het opnieuw starten van Carmen wordt de tijdsein blok aangepast. Dan wordt alsnog de oude tijdsein blok afgespeeld. Dit is nu niet meer: de nieuwe gedefinieerde tijdsein blok wordt dan gebruikt.

14-mei-2019

 • Server: bij bepaalde situaties kan bij automaat en live ingeschakeld de automaat doorspelen. Dit is opgelost.

07-mei-2019

 • Server: gefikst zijn situaties dat tijdsein en volgend item in de playlist in sommige omstandigheden door elkaar gaan afspelen.

17-april-2019

Met de afgelopen periode is gewerkt aan issues met betrekking tot het mixen, fade-in/autostart en fade-out. Dit onderdeel van Carmen is herschreven en getest en beschikbaar in deze update. Dit betreft voor Carmen server, Builder en VTRec. Maar ook de Communicatie Services is hiervoor aangepast.

Na het updaten van Carmen moet VTRec v1.3.8.7020 of hoger worden gebruikt (download VTRec).
Oudere versies van VTRec worden niet meer ondersteund en zullen ook geen verbinding meer kunnen maken met Carmen wanneer deze update is geinstalleerd.

Overige changelog:

 • Als een playlist item in een live speler werd afgespeeld, wordt het playlist item met een grijze achtergrond gemarkeerd
 • Het berekenen van afspeeltijden in de playlist is verbeterd.
 • Bij afsluiten van Automaat kunnen allerlei vensters over het scherm heen flikkeren. Dit is opgelost.
 • Automaat spelers tellen nu af naar 0 wat het einde van een fadeout is (= klaar met afspelen)
 • Als de Vellekam niet beschikbaar is maar wel aanstaat in Carmen, dan kan het geheugen snel vollopen. Dit is opgelost.

7-april-2019

Kleine bugfixes doorgevoerd aan Carmen server.

15-maart-2019

Deze update lost een probleem op met uitzendingen langer dan één uur van een feed en geen tijdsein.

11-maart-2019

VTRec versie 1.3.8.7011 is beschikbaar. Wanneer VTRec verbinding maakt via interne netwerk, dan kan VTRec geen audio versturen. Dit is opgelost.

20-februari-2019

Deze update lost een probleem met VTRec op dat soms jingles niet goed worden weergegeven. Hiervoor wordt de Communicatie Service geüpdatet. Ook een nieuwe versie van VTRec is nodig (v1.3.7010). Deze is hier te download.

Voor Builder is een aanpassing doorgevoerd waarmee het genereren van playlisten sneller gebeurt.

17-februari-2019

Deze update fikst voor de server een bug die stilte veroorzaakt wanneer de tijdsein voor een uur wordt overgeslagen en in combinatie met een feed.

10-februari-2019

Deze update lost voor server het probleem van stiltes met tijdsein blokken op .

18-januari-2019

Wanneer "Straks live" ingeschakeld was en het uur was live, dan springt de automaat ook het daaropvolgend uur naar live, terwijl "Straks live" dan niet is ingeschakeld. Dit is opgelost.

9-januari-2019

In Configurator wordt de toetsenbord mapping niet bewaard. Dit is opgelost.

7-januari-2019

Met de laatste release kunnen de logbestanden vollopen met onterechte meldingen. Dit is opgelost.

3-januari-2019

Enkele gebruiken krijgen soms de foutmelding: "Internal error. Cannot Load Engine number 10". Dit is opgelost (nieuwe versie audio engine).

2-januari-2019

De button "Straks Live" reageert niet wanneer de mode Live aanstaat. Je kan dan niet aangeven ook het volgend uur live te willen gaan. Dit is aangepast dat dan nu wel kan. 


25-december-2018

Twee issues opgelost aan de server:

 • Snel Mix startte niet het volgende item maar die weer daaropvolgend
 • Verbeteringen aangebracht aan "Start live". Deze wilde soms onterecht blijven knipperen.

19-december-2018

Twee issues opgelost:

 • soms kan de server uit zichzelf springen naar Live mode. Dit is opgelost.
 • In server kan niet verticaal met de mixeditor worden gescrolled of werken de buttons voor volgende/vorige track niet. Dit is opgelost.

18-december-2018

Carmen server is voorzien van een geupdatet audio engine om zo verschillende bugs op te lossen. En we hebben ook fixes uitgevoerd rond het tijdsein. 

17-december-2018

VTRec v1.3.7009 is beschikbaar. Wanneer de laatste track kort is in afspeeltijd (bv. een jingle), dan kan VTRec crashen. Dit is opgelost.

14-december-2018

VTRec v1.3.7008 is beschikbaar. Met opnemen blijft de afspeelpositie in beeld en schuift het spectrum van audio mee.

13-december-2018

VTRec v1.3.7007 is beschikbaar. Wanneer audio detectie aanstaat, werd er niet opgenomen. Dit is nu opgelost.

12-december-2018

VTRec v1.3.7006 is beschikbaar. Deze release lost crashes op tijdens een opname.

Voor Carmen Server zijn ook een aantal issues opgelost.

11-december-2018

VTRec v1.3.7005 is beschikbaar.

4-december-2018

Voor externe communicatie zijn aanpassingen doorgevoerd over het wanneer wegschrijven van een tekstbestand.  Meer informatie.

1-december-2018

VTRec is verbeterd. Wij hebben met name in de achtergrond een aantal issues opgelost. 

Twee dingen om te weten zijn:

 • bij starten van opname springt de afspeelpositie niet meer naar de mixpunt van de track.
 • en moet de opname minimaal drie seconden duren.

Het is belangrijk ook de communicatie services te upgraden. Dus met VTRec moet ook de Carmen server plus de communicatie services met de Carmen Update Tool worden geupgrade. Belangrijk is dat met het upgraden van communicatie services oude VTRec versies niet meer werken. De nieuwste versie van VTRec is 1.3.7000 en deze werkt dan met de communicatie services.

23-november-2018

De module "Database Admin" ondersteund nu ook SQL 2017.

14-november-2018

Het beheren van formats in Builder is met deze release sterk verbeterd. Het opslaan gaat nu veel sneller.

9-november-2018

We hebben een code aanpassing gedaan voor de Server voor verbeterde stabiliteit.

4-november-2018

We hebben de triggers in de Configurator aangepast dat deze kan werken met dezelfde triggers maar met andere instellingen. Dit kon voorheen niet.

31-oktober-2018

We hebben twee issues opgelost:

 • Soms springt de server op Automaat als er een playlist item vanuit een live speler wordt gestart
 • Soms wil een jingle speler of pad niet terug springen naar het begin. Dit is opgelost.

14-oktober-2018

Met de update van 11-oktober werkte "straks live" niet meeer wanneer de server in automaat mode de playlist afspeelt. Dat moet natuurlijk wel kunnen, vandaar deze kleine update.

11-oktober-2018

 • Server: seze release lost nog andere issues op met de functie "straks live"

30-september-2018

Nog net op de valreep van september, hebben wij  een kleine bug fix voor Carmen server:

 • Wanneer tijdseinblok wordt afgespeeld en "straks live" wordt ingeschakeld (knippert), dan worden de al afgespeelde tijdsein items opnieuw ingeladen en laat dit de tijdsein blok hangen. Dit is nu opgelost.

05-september-2018

We doen hiermee een issue oplossen en een verzoek:

 • Algemeen: de ondersteuning voor audiobestanden met AAC compressie wordt nu ondersteund. Dit zijn bijvoorbeeld audiobestanden met de extensie M4A. 
 • Digital: als je het track of jingle bewerkingscherm afsluit, wil de applicatie wel eens crashen. Dit is nu opgelost.

02-september-2018

We hebben verschillende verzoeken en issues m.b.t. semi-live opgelost en opgepakt:

 • Je kunt nu aan een blok, die wordt afgespeeld, items eraan toevoegen en verwijderen.
 • Wanneer een blok wordt afgespeeld en vanuit de playlist wordt deze aangeklikt, en het blok dan moeten verdwijnen, dan komt hier een melding over.
 • De live spelers laten nu zien hoeveel items in de speler is geladen bij het laden van een semi-live blok
 • Het is nu mogelijk om in een semi-live blok de jingles via de live speler te laten afspelen. Voordeel is dat ook de audio van jingles gebeurt via de live speler audio uitgang. Dit is in te stellen via de Configurator → Live → Semi-live instellingen. 
  Als een blok net jingles gesleept wordt naar een livespeler, worden de jingles dan ook daarin geladen.

We hebben ook gezien wanneer met de mixeditor een track die eerder wort gestart dan de daaropvolgende jingle (track is ingekort) dit niet goed afgespeeld. We hebben dit ook opgelost.

17-aug-2018

 • Server: we hebben wat bugs opgelost voor situaties wanneer de Server gebruikt wordt voor Live-situaties (Live mode).

02-aug-2018

 • Als VTRec gebruiker kan je incomplete audiowaves krijgen die niet matchen met tijdposities of fade out. Dit is opgelost door een bug te fixen in de Communication Services.  VTRec hoeft niet te worden geupdatet.

26-juli-2018

 • VTRec: De eerste track in VTRec laat audio horen en zien vanaf het begin i.p.v. richting het einde. Dit is nu opgelost.

25-juli-2018

Met deze release zijn opnieuw aanpassingen aan de mixeditor doorgevoerd. Dit geldt voor Server, Builder en VTRec. 

Voor VTRec wordt geadviseerd de laatste versie te gebruiken. Deze is te downloaden via de download pagina van Carmen.

20-juli-2018

Er zijn aanpassingen doorgevoerd aan de mixeditor die zit in Builder en VTRec. Dit moet de mix tijden die door Server worden afgespeeld beter gebeuren.

Voor VTRec wordt geadviseerd de laatste versie te gebruiken. Deze is te downloaden via de download pagina van Carmen.

 • Server: wanneer een playlist item in een jingle of live speler wordt afgespeeld en wordt gestopt, terwijl Tijdsein is geladen, dan kan het item verdwijnen. Dit is opgelost.

6-juli-2018

 • Server: fix voor het plotseling aanspringen van Automaat wanneer Live mode is ingeschakeld. 

17-juni-2018

 • VTRec: verschillende bugs zijn gefikst 

5-juni-2018

 • VTRec: in sommige situaties kunnen gemaakte instellingen plotseling verdwijnen. Dit is opgelost.
  Let op: de instellingen moeten nog wel éénmalig worden ingesteld. Deze blijven dan bewaard.
 • VTRec: indien de server niet reageert, crasht de applicatie. Dit is opgelost
 • VTRec: allerlei kleine aanpassingen
 • Server: allerlei kleine aanpassingen

27-mei-2018

 • Server: Bug opgelost dat in sommige situatie een speler niet doorstart 

07-mei-2018

 • Server: verbeteringen voor meer stabiliteit doorgevoerd.

03-mei-2018

 • Server: server kan rond tijdsein blok vastlopen. Dit is opgelost.

01-mei-2018

 • VTRec: fix foutmelding bij instellingen en/of opstarten van VTRec. Er wordt dan gezocht naar een map c:\Carmen. Dit is nu opgelost. 
  Let op: het kan zijn dat de instellingen opnieuw ingesteld moeten worden.

29-april-2018

 • Server: bug fixings.
 • CPlan: bij handmatig plannen kunnen nu meerdere campagnes worden toegevoegd (selecteer een ander campagne in de lijst)

25-april-2018

 • Server: in sommige situaties kan de server hangen met of om een Tijdsein blok. Dit is opgelost.

16-april-2018

 • Modules: fix niet afspelen van audio.

12-april-2018

 • Bugs opgelost m.b.t. het afspelen van audio
 • Diigital/Builder/IPlan/CPlan: soms verschijnt er een melding dat het configuratiebestand is gewijzigd. Dit is opgelost.

8-april-2018

 • Fix m.b.t. mix posities.

6-februari-2018

 • Communicatie Services: verbeteringen aan de API

4-februari-2018

 • Server: fix wanneer paniektracks worden toegevoegd, staan ze bovenaan de playlist. Dit is opgelost.

30-januari-2018

29-januari-2018

 • Server: De Server reageert nu veel beter op commando's van XKeys tablets.

28-januari-2018

 • Update Microsoft Entity Framework t.b.v. communicatie met de database. 

19-januari-2018

 • Er zijn verbeteringen aangebracht aan de server m.b.t. het verslepen van bestanden naar live spelers of playlist. Met name naar live spelers wil dit soms niet lukken en blijft de server hangen. Dit is opgelost.
 • Wanneer na het inladen van een playlist voor volgend uur een audiobestand niet aanwezig is (bv verkeer), en later zou het bestand toch beschikbaar komen, dan wordt dit niet door de server opgepakt. 
  Dit is aangepast. Er wordt nu actief gekeken na inladen van playlist of een audiobestand toch later beschikbaar komt. het playlistitem wordt niet grijs meer en zal dan ook voor automaat beschikbaar komen.

14-januari-2018

 • Server: kleine aanpassing tbv faderstart en jingle spelers.

7-januari-2018

 • Update tool: is nu beschikbaar. Zie Update Tool
 • Server: wanneer een semilive playlist in een live speler is geladen en op pauze wordt gezet, kunnen eventuele tracks daarin worden gesleept niet meer worden gestart. Dit is opgelost.


 augustus 2017

20-december-2017

 • Digital: nieuwe filteroptie: filter op track instelling (opener, automaat, live, promo)
 • Digital: twee nieuwe kolommen zijn geintroduceerd: importeer/invoer datum en het laatste afspeelmoment

05-december-2017

 • Cplan: campagne met reminders geeft met plannen soms een crash. Dit is opgelost.
 • Server/Builder/VTRec: soms ontstaat er een stilte tussen de track na voice-track en de track daaropvolgend. Dit is opgelost.

20-november-2017

 • Server/Builder/VTRec: In de mixeditor kan een wave soms verder staan dan voorgaande fadeout einde positie. Dit is opgelost.

Deze bug liet dat de mixeditor een start van een playlist item verder in tijd staat dan voorgaande item einde-fadeout. De mixeditor toont dus een stilte periode. In de praktijk speelt de server deze stilte periode niet af. Vanaf einde fadeout wordt direct het volgend item afgespeeld. 
Het advies is na deze update alle toekomstige playlisten na te kijken met de mixeditor en te corrigeren. er kunnen items zijn die direct aansluit op voorgaande einde-fadeout. Dit klinkt niet mooi.

Het advies is ook VTRec te updaten. Download hiervoor de setup

15-november-2017

 • Server/Builder: er zijn wat bugs opgelost m.b.t. de mixeditor. 

9-november-2017

 • Server: wanneer een audiobestad in een speler is geladen en wordt op het filesysteem overschrijft met een nieuw audiobestand, dan wordt het nieuwe audiobestand niet tot mixtijd afgespeeld. Dit is opgelost
 • Server: in sommige situaties kan het sluiten van de mixeditor een foutmelding geven. Dit is opgelost.

25-oktober-2017

Server: wanneer vauit een nieuwe playlist een feed open moet die eerder is aangezet, kan de server instabiel gaan functioneren. Dit is opgelost.

13-oktober-2017

Server: een bug gefikst met laden van paniek tracks.

28-september-2017

 • Communication services: meer logging tbv externe communicatie

21-september-2017

 • Digital: nieuwe functionaliteit: jingles importeren
 • Digital: soms speelt Digital geen audio af. Dan moet Digital worden herstart. Dit is opgelost.
 • Server: kleine bug fixes m.b.t. de externe communicatie.

13-september-2017

 • Server: wanneer een audiobestand niet kan worden ingelezen in een tijdsein blok, stopt de server. Dit is opgelost

11-september-2017

 • Server: met de release van augustus kunnen de automaat spelers stil vallen. Dit is opgelost.

9 september-2017


29-augustus-2017

 • Digital: wanneer de optie "kopieer audiobestand naar muziekmap" voor track of jingle is aangevinkt, crasht de applicatie met opslaan. Dit is opgelost.

25-augustus-2017

 • Server: wanneer de tijdsein fix is met een playlist over meerder uren, kan de tijdsein vastlopen. Dit is opgelost.
 • Server: tracks worden zonder audio afgespeeld. Dit is opgelost.

17-augustus-2017

 • Server: verbeteringen doorgevoerd m.b.t. de volume

9-augustus-2017

 • Server: in sommige situaties kan de tijdsein stilvallen. Dit is opgelost.
 • Server: wanneer ASIO wordt gebruikt, gaat de audio van de mixeditor niet via het ingestelde audio hardware. Dit is opgelost.

3-augustus-2017

 • Server: een softwarefout in de voorgaande release laat de server een reeds afgespeeld item opnieuw afspelen wanneer externe communicatie is ingeschakeld. Dit is opgelost.
 • Server: soms kan na het eerste tijdsein item de server stil vallen. Dit is opgelost.

1-augustus-2017

 •  juli 2017

  31-juli-2017

  • Met afspelen van een herhaling (die met Logcom is opgenomen) wordt gezocht naar de  "Start Herhaling"-marker in de format van uitzending die dan wordt herhaalt. Echter, soms wordt de marker niet goed berekend en wordt de uitzending eerder afgespeeld dan positie marker. Dit is een issue die is opgelost. Updaten van communication services is voldoende.

  27-juli-2017

  • Upgrade van verschillende dll bestanden. 

  Met ingang van dit release moeten de volgende bestanden worden vervangen. Dit geldt voor alle modules:

  • AdjMmsEng.dll
  • AudioDjStudioApiF4.dll
  • AudioSoundEditorApiF4.dll
  • AudioSoundRecorderApiF4.dll
  • DevComponents.DotNetBar2.dll

  25-juli-2017

  • Digital: verwijderen van jinglespads geeft een foutmelding. Dit is opgelost.
  • Builder: het verwijderen van de laatste playlist geeft soms een fout. Dit is opgelost.

  24-juli-2017

  • Server/Builder: bugfixing mixeditor issues.

  20-juli-2017

  • Digital: bepalen van audioposities, de button "ga naar ingestelde positie" (groene pijl) gaat niet naar het ingestelde positie en speelt vanaf begin. Dit is opgelost.

  18-juli-2017

  • Server: bug fixing mbt feeds
  • Builder: het kan voorkomen dat de mixeditor geen audio laat horen. Dit is opgelost.
  • Builder: verplaatsen van tracks in playlist worden soms niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.

  14-juli-2017

  • Builder/server: wanneer de mixeditor voor een tweede keer wordt geopend, is deze leeg of blijft deze hangen op 0%. Dit is opgelost.

  12-juli-2017

  • Builder: wanneer audiobestanden vanaf een netwerk share in de playlist worden geplaatst, gaat de berekening van tijden niet goed. Dit is opgelost.

  9-juli-2017

  • Server: aanpassing in aansturing van volume.

  5-juli-2017

  • Server: verschillende bug gefikst m.b.t. het afspelen van feeds via de playlist.

  4-juli-2017

  • Met deze release is een aanpassing met betrekking tot plannen van herhalingen doorgevoerd.
   De aanpassing is het moment dat de playlist wordt gegenereerd met Builder, dat aan het playlist item genoteerd wordt welk audio-opname gebruikt moet worden. Wordt de format later aangepast, heeft dit geen invloed voor reeds gemaakte playlisten met herhalingen. Dit is gedaan om een format item van herhaling veilig te kunnen aanpassen zonder dat dit invloed heeft voor de reeds bestaande playlisten.
   Let op: deze aanpassing geldt voor playlisten die met de Builder uit deze release worden gegenereerd. Reeds bestaande playlisten blijven de format instelling gebruiken

  Nieuw onderdeel: externe communicatie. meer informatie en uitleg

 mei - juni 2017

22-juni-2017

 • Server: met deze release zijn een aantal bugs opgelost voor verbeteringen in performance
 • Digital: wanneer je de mix positie aanpast van een track of jingle, verplaatst ook de blauwe lijn.
 • Digital: issues met nieuwe tracks of jingels invoeren dat die niet afspelen is opgelost.

18-juni-2017

 • Server: met de release vanaf 30 mei kunnen logbestanden erg groot worden. Dit is opgelost.
 • Server: wanneer feeds twee uur achterlkaar zijn in de planning staan met tijdsein, wordt eventuele playlistitems voor de feed niet afgespeeld. Dit is opgelost.

16-juni-2017

 • Server: verbeteringen doorgevoerd voor stabiliteit

12-juni-2017

 • Server: verbeteringen doorgevoerd voor meer stabiliteit.

9-juni-2017

 • Digital/Builder: in sommige situaties is er steeds een crash bericht wanneer een venster met audio spectrum wordt afgesloten. Dit is nu opgelost.

7-juni-2017

 • Server: er zijn fixes doorgevoerd voor issues met feeds en playlisten. Zo konden logbestanden groot worden veel dezelfde berichten omtrent feeds en staan feeds soms zomaar bovenaan de playlist. Dit is nu opgelost.

6-juni-2017

 • Server: wanneer server wordt opgestart kan deze met starten een database fout geven. Dit is opgelost.

1-juni-2017

 • Builder: voortaan kunnen alle commercialblokken in een format worden gebruikt. 
  Met het uitzendschema van commercialblokken, welke zit in CPlan, kan opgegeven worden welke commercialblokken in de week mag worden gepland.

30-mei-2017

 • Server: controle dat er geen ander server proces draait.
 • Server: het is instelbaar om logbestanden ouder dan ingesteld aantal dagen automatisch te laten verwijderen. Meer informatie.

29-mei-2017

 • Server: fix voor situaties dat speler niet start.
 • Server: verbetering doorgevoerd voor het laden van playlisten bij starten van applicatie

22-mei-2017

 • Server: er wordt met laden in live spelers weergegeven dat er wordt geladen. NB: Laden kan vanaf USB sticks kan soms wat langer duren
 • Server: wanneer vanuit de playlist een feed wordt afgespeeld, en er zijn geen tracks in de planning na deze feed, raakt de server instabiel. Dit is opgelost.
 • Voor externe communicatie werd de database niet voorbereid. Dit gebeurt nu wel.

19-mei-2017

 • Server: bugfixings doorgevoerd
 • Server: snelmix na feed worden de automaatspelers na 4 items niet opnieuw geladen met nieuwe items. Dit is opgelost.

14-mei-2017

 • CPlan: verwijderen van geplande commercials worden sneller verwijderd. Tevens progressie status.
 • Server: snelmix werkt niet wanneer feed vanuit de playlist wordt afgespeeld. Dit werkt nu wel.

10-mei-2017

 • Server: verbeteringen aan de performance doorgevoerd.

8-mei-2017

 • CPlan: verwijderen van geplande campagnes loopt soms vast. Dit is opgelost
 • Builder: performance verbetering doorgevoerd tijdens het laden van syntax gegevens.
 • Server: performance fix doorgevoerd.

7-mei-2017

 • Server: het herhalen van een Logcom opgenomen uitzending kan de server in performance vertragen. Met name wanneer Logcom bestanden vanaf het netwerk worden geladen. Dit is nu verbeterd.
 • Server: in de berekening van playlist tijden worden Logcom items niet goed berekend. Dit is opgelost.
 • Server: fix voor dat in sommige situaties de server vastloopt met laden van tijdsein items. 

2-mei-2017

 • Digital/Builder: Powergold ondersteuning. Meer informatie
 • Server: geladen playlist items in een live speler worden in automaat mode overgeslagen. Dit is veranderd. Geladen playlist items in live spelers worden nu ook in automaat afgespeeld.


 april 2017

20-april-2017

 • Server: jingle player kan soms een rood kruis geven. Dit is opgelost.
 • Server: wanneer de tijdsein vast is ingesteld en het tijdsein blok bevat een commercial blok voor het tijdsein item, dan wordt het tijdsein item soms tevroeg gestart. Dit is opgelost.

18-april-2017

 • VTRec: met de release van gisteren (17-apr) werken de play/pauze buttons niet meer. Dit is nu weer goed gemaakt.

17-april-2017

 • VTRec: nieuwe optie voor verwijderen van stiltes vooraan/achteraan van een VT opname. Nieuw is de instelling "Stilte minimale lengte". 
 • VTRec: een lichtbol laat de status zien of er audio wordt gehoord of niet. meer informatie
 • Server: lijst van tracks in toolbox laat ook tracks zien waarvan de instelling "gebruik in live" uitstaan. Hier wordt nu op gefilterd.
 • Server: vebeteringen aangebracht m.b.t. berekeningen van afspeeltijden. Deze klopte soms niet.
 • Server: indien in "slave" mode en master wisselt van playlist, werden de players die afspelen met track uit voorgaande playlist onderbroken. Dit is opgelost.
 • CPlan: verbeteringen aangebracht t.b.v. het plannen van commercials met reminders. 

12-april-2017

 • VTrec: bug fixing

11-april-2017

 • Server: feed in tweede uur kan eerder worden gesloten dan bedoeling. Dit is opgelost
 • Server: soms verschijnt er een rood kruis door jingle pads en een crash rapport. Dit is opgelost.

9-april-2017

 • VTRec/Server/Builder: fix dat de waves niet compleet worden geladen (stopt halverwegen)
 • VTRec/Server/Builder: verschillende fixes voor verbetering van stabiliteit

Voor VTRec download de setup voor de laatste release.

5-april-2017

 • Server: indien een feed door een tweede playlist moet worden overgenomen (er is geen tijdsein tussen beiden), dan wordt de feed uitgezet bij het starten van de tweede playlist en is het stil. Dit is opgelost.
 • Server: kleine bug fixing.
 • VTRec/Server/Buider: een bug gefikst dat een stilte tussen twee tracks kan leveren.

3 april 2017

 • Server: in sommige situaties crasht de server met laden van een tijdsein blok. Dit is opgelost.

2 april 2017

 • VTRec: verschillende bugs gefikst.
 • VTRec: Inlogscherm accepteert ENTER toets
 • VTRec: nieuwe optie in instellingen: afspeelpositie eerder plaatsen vanaf voorgaande fadeout positie.

Voor laatste versie van VTRec, download de setup.exe


 maart 2017

29-maart-2017

 • Met deze release zijn voor de Server een aantal performance verbeteringen doorgevoerd.
 • Digital wil wel eens vastlopen wanneer gebladerd wordt van track. Dit is opgelost.

26-maart-2017

 • Server: fix voor live speler die een ander item gaat afspelen dan die uit de playlist werd geladen.
 • VTRec: Allerlei bugfixings m.b.t. de mixeditor

22-maart-2017

 • DIgital: in sommige situaties crasht de applicatie bij opslaan van een nieuwe track. DIt is opgelost.

20-maart-2017

 • Server: wanneer de playlist items bevat, kan dit met afspelen korte stiltes tussen de items geven of reageert de playlist wat trager. Dit is opgelost.
 • VTRec: na inspreken is de laatste wave niet meer zichtbaar. Dit is opgelost.
 • VTRec: info- en commercialblokken zijn in de playlist zichtbaar.

Voor deze release is VTRec upgedate (nieuwe setup.exe) en moet de Communication Services ook worden geupdate. Stop de "Carmen Communication Services"  en vervang de drie bestanden in de map C:\Carmen\Application\Communication Services. Start daarna de Carmen Communication Services weer op en de nieuwe VTRec uit deze release kan dan worden gebruikt.

19-maart-2017

 • VTRec: wanneer de playlist items bevat die nog niet beschikbaar zijn, kan fouten in de berekening van mixposities geven. Dit is nu opgelost.

Deze release kent alleen een nieuwe setup.exe voor installatie van VTRec.

15-maart-2017

 • VTRec: voor afspelen werd altijd de standaard afspeel apparaat gebruikt i.p.v. die in VTRec werd ingesteld. Dit is nu opgelost.

Deze release kent alleen een nieuwe setup.exe voor installatie van VTRec.

7-maart-2017

Dit betreft een major release. Zie direct onder de changelog de installatie instructies.  Lees de changelog en installatieinstructies eerst volledig door alvorens te upgraden!

Changelog:

 • Met deze release wordt gebruikt gemaakt van een nieuw audio engine. Dit levert een sterke performance verbetering op.
 • Het berekenen, verwerken en afspelen van mixposities en fadein/outs is herschreven. Dit geeft een verbeterde betrouwbaarheid van mix en fadein/out. Ook het gebruik van de mixeditor is verbeterd.
 • Nieuw triggers. Triggers zetten processen in gang op een ingestelde voorwaarde. meer info
 • Server: voice tracks worden nu afgespeeld via een eigen uitvoerkanaal (in te stellen met Configurator)
 • Server: met overgaan naar live wordt nu de laatste track in de automaatspeler tot het einde van de track afgespeeld. Mix/fadeout worden dan niet gehanteerd.
 • Server: feeds die via ASIO werden aangestuurd gaven in sommige gevallen een vreemd dubbel geluid. Dit is verholpen
 • VTRec: allerlei grote en kleine bugs zijn opgelost. Ook worden de tijdelijke bestanden opgeruimd wanneer VTRec wordt afgesloten. 
 • VTRec: voicetracken met tracks met een autostart werden niet juist afgespeeld door de Server.
 • Digital: allerlei bugfixing uitgevoerd
 • Builder: allerlei bugfixing uitgevoerd.

Installatieinstructies:

Upgraden geldt voor alle modules. Maak voor het updaten een back-up van de map c:\carmen\applicaties op de machine die je gaat bijwerken. Dit geld dus voor elke machine die je update: de server PC, het werkstation en/of het Logcom systeem. Alle modules moeten bijgewerkt worden, ook de communicatie services. Om de Communicatie Service te updaten, dient de Service onder Windows tijdelijk uitgeschakeld te worden. Na het updaten van de module, kan de Service weer gestart worden.

VTRec
Voor de gebruikers van VTRec is er een nieuwe setup beschikbaar die een eventuele bestaande installatie update.

Bijwerken van modules (Server, Builder, etc..)

 • Nieuwe bestanden: 
  • AudioDjStudioApiF4.dll
  • AudioSoundEditorApiF4.dll
  • AudioSoundRecorderApiF4.dll
  • DbUp.dll
  • System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
 • Vervangen met een nieuwere versie uit het release pakket:
  • <module>.exe
  • CarmenKernel.dll
  • Carmen13.DataModel.dll
  • AdjMmsEng.dll
  • DevComponents.DotNetBar2.dll
  • PerpetuumSoft.Widgets.dll
 • Deze bestanden zijn niet meer nodig en mogen daarom worden verwijderd:
  • AudioDjStudioF4.dll   (let op, naam zonder Api)
  • AudioSoundEditorApi.dll   (let op, naam zonder F4)
  • AudioSoundEditorF4.dll (let op, naam zonder Api)
  • AudioSoundRecorderF4.dll (let op, naam zonder Api)
  • AutomaticUpdater.dll

Overschrijf NIET alle bestanden, maar verwerk uitsluitend bovenstaande bestanden! Let er goed op dat je de [module].exe bijwerkt en niet de [module].exe.config.


Extra acties server

Na upgraden van Server, moet met de Configurator de audio apparatuur voor automaat en feeds opnieuw worden gecontroleerd en eventueel opnieuw worden ingesteld. Dit geldt ook voor VTRec jan-feb 2017

03-Feb-2017

 • Server: wanneer met de toolbox twee filteringen actief zijn van het type jaar, en het venster met filtering wordt heropend, crasht de applicatie. Dit is opgelost.

31-Jan-2017

 • Server/Builder: soms gaat de audio van de mixeditor via een verkeerde audio output. Dit is opgelost.
 • CPlan: bugfix voor een crash met rapportage "uitgezonden"

27-Jan-2017

 • Server: tijdens het afspelen van een ASIO input klinkt de audio soms vreemd. Er is dan een verschil tussen het linkse en rechtse kanaal. DIt is nu opgelost.

Met deze release moeten de volgende bestanden ook worden vervangen:
AdjMmsEng.dll, AudioDjStudioF4.dll, AudioSoundEditorApi.dll, AudioSoundEditorF4.dll en AudioSoundRecorderF4.dll

26-Jan-2017

 • Server/Builder/VTRec: met deze release worden verschillende issues met de mixeditor opgelost. O.a. de issue met de foutmelding "CANNOT_LOAD_MIXDATA" en tracks geen audio laten horen.

18-Jan-2017

 • Server: wanneer een speler wordt gepauzeerd, kan deze niet met play verder worden afgespeeld. Dit is opgelost.

15-Jan-2017

 • Server: fix doorgevoerd verbeterde communicatie met database

11-Jan-2017

 • Digital: bij opslaan van een nieuwe track kan in sommige situaties Digital crashen. Dit is opgelost.

04-Jan-2017

 • Digital/Builder/Server: het filteren van tracks met een dataset groter dan 32 MB geeft de foutmelding "Command failed". Dit is opgelost.

02-Jan-2017

 • Digital/Builder/Server: het filteren van tracks op vrije tekst gebeurt pas met minimaal 3 karakters in het zoekveld. Indien minder of leeg wordt de complete lijst weergegeven.


 aug-dec 2016

29-Dec-2016

 • Digital/Builder/Server: Het filteren van tracks op vrije tekst in de toolbox gaan pas gebeuren als het zoekveld voor 1 seconde niet meer wordt gebruikt of er wordt op [Enter] gedrukt. 

28-Dec-2016

 • Digital: in sommige situaties werd met het opslaan van een track steeds een foutmelding getoond. Dit is opgelost.

23-Dec-2016

 • CPlan: verbeteringen aangebracht aan het plannen van campagnes met reminders. Deze worden nu beter ingedeeld.

22-Dec-2016

 • Server: wanneer feed werd ingeschakeld, ging deze direc weer op uit. Dit is opgelost.
 • CPlan: verbeteringen doorgevoerd bij het automatisch plannen van camagnes

21-Dec-2016

 • Server: vanuit de toolbox verkenner kunnen audiobestanden nu ook in de vier jingle players worden geladen door ze er naar toe te slepen.

19-Dec-2016

 • CPlan: genereren van rapportage uitgezonden geeft in sommige situaties een foutmelding. Dit is nu opgelost.

18-Dec-2016

 • Digital: wanneer het bewerken van tracks vanuit de lijst van tracks gebeurt, is het dataset voor het bewerkscherm gelijk aan die van de lijst (incl. sortering en filtering). Tevens gaat het bewerken van tracks sneller
 • Server: fix dat automaat soms ingeladen blijft met items. Dit kan verstoring aan een lopende automaat geven. Dit is opgelost.

Met deze release moeten extra bestanden opnieuw worden gekopieerd. Het betreft de volgende bestanden: MongoDB.Driver.dll, MongoDB.Bson.dll, MongoDB.Driver.Core.dll en een nieuw bestand: System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll.

14-Dec-2016

 • Server: er kunnen weer audiobestanden uit de verkenner (toolbox) aan de playlist worden toegevoegd.
 • Server: slepen van audiobestanden uit de verkenner naar een jingle speler laat de server crashen. Dit is opgelost.
 • Server: de STOP-button van een live of jingle speler wil soms niet reageren. Dit is opgelost.

12-Dec-2016

 • Builder: audio via de mixeditor gaat niet via de "standaard ingestelde afspeelapparaat" van Windows. Dit gebeurt nu wel.
 • Builder: mixeditor kan crashen wanneer playlisten voorzien zijn van events. Dit is opgelost.

27-Nov-2016

 • Logcom: met het aanpassen van instellingen (zoals bitrate) kan Logcom een foutmelding geven. DIt is nu opgelost.

Wanneer de nieuwe Logcom niet opstart ("Add isn't recognized"), moet uit het configuratiemap "C:\Carmen\ConfigurationFiles" het bestand "Logcom.config" worden verwijderd. Logcom moet dan opnieuw worden ingesteld. 

23-Nov-2016

 • Builder: items konden niet worden bjgewerkt. Dit gaf een foutmelding en is opgelost.
 • Server: fix voor items die soms niet werden afgespeeld 
 • Server: deze release heeft een aanpassing gekregen voor de foutmelding "AccessViolationException" (melding in Windows eventlog)

18-Nov-2016

 • Server: wanneer een audiobestand uit de bestanden verkenner naar een live-speler wordt gesleept, geeft dit een foutmelding met een verkeerde bestandsmap. Dit is opgelost.
 • VTRec: setup corrigeert fix voor issue "Newtonsoft.Json v6.0.0.0 wordt niet gevonden.". Deinstalleren van VTrec is niet nodig.
 • Fix voor modules IPlan en CPlan dat in sommige situatie de mixposities niet correct worden opgeslagen. Dit is opgelost.

16-Nov2016

 • Het zoeken in de nieuwe toolbox gaat nu sneller en laat de spelers niet meer hangen
 • Het filteren op jingle categorie werkte soms niet goed. Dit is nu opgelost.
 • Server: kleine fix aangebracht wat betreft tijdsein playlist inladen in de playlist.

14-Nov-2016

 • Server: in het release van 13 november zijn verkeerde aanpassingen aan de server module doorgevoerd. Dit is met deze release nu goed gemaakt.

13-Nov-2016

 • Builder: in sommige situaties kan het bouwen van playlisten stoppen met een "ORDER BY" error. Dit is opgelost.
 • Server: een fix is gemaakt dat nog in sommige omstandigheden de tijdsein niet wordt gestart. Dit is verbeterd.
 • IPlan: in de rapportage werden soms verkeerde tijden genoteerd. Dit is opgelost.
 • Digital: onderhoud is uitgebreid en versnelt voor o.a. (her)berekening van afspeeltijden van audiobestanden (zie Onderhoud audio items)

11-Nov-2016

 • Server: in sommige situaties kan de server in een tijdsein blok stil vallen. Dit is nu opgelost.

09-Nov-2016

 • Server: verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd t.b.v. de performance

08-Nov-2016

 • Builder: het voorbereiden voor het genereren van playlisten is sneller gemaakt.

07-Nov-2016

 • Server: aanpassingen doorgevoerd voor een stabielere situatie wanneer een reeds ingeladen audiobestand in een speler het audiobestand nog wordt vervangen.
 • Digital: lijst laat nu weer de bewaartracks zien
 • Digital: pijltes voor instellen mixpunten werkte niet meer. Dit is opgelost
 • Digital: verschillende kleine aanpassingen

06-Nov-2016

 • Fix mixeditor aanroepen vanuit server kan in sommige gevallen de server laten crashen
 • Fix jingle pad spelers die worden geleegd, laten nog een groen vlak zien. Dit is nu opgelost.

05-Nov-2016

 • Fix voor Server en Digital crashes wanneer een track of jingle wordt geladen.

03-Nov-2016

 • Server: in sommige situaties kunnen playlist items door elkaar heen spelen. Dit is opgelost.
 • Digital: wanneer je uit de lijst van tracks een track hebt bewerkt, verdwijnt de lijst. Dit is opgelost.

31-Okt-2016

 • Server: wanneer jinglepads zijn geladen, kan de server traag gaan reageren. Dit is verbeterd.
 • Server: wanneer het laden van een audiobestand of inschakelen van een feed fout gaat, kan de server instabiel gaan functioneren. Dit is opgelost.
 • Algemeen: verbeteringen doorgevoerd aan het licentie systeem voor machine's die offline van het Internet zijn

30-Okt-2016

 • Nieuw: filter en sorteer functionaliteiten binnen de toolbox voor Server, Digital en Builder. meer info
 • Algemeen: nieuw audio engine
 • CPlan: fix voor issue dat de rapportage uitgezonden niet compleet was
 • IPlan: handmatig plannen gaat nu volgens de ingestelde uren

Voor deze update moeten naast de standaard bestanden meerdere bestanden worden vervangen in de applicatie folders van de modules die bijgewerkt worden. Het betreft de volgende bestanden: 

 • AdjMmsEng.dll
 • AudioDjStudioF4.dll
 • AudioSoundEditorApi.dll
 • AudioSoundEditorF4.all
 • AudioSoundRecorderF4.dll
 • Newtonsoft.JSon.dll (v9.0.1.*)
 • Indien niet eerder gedaan, ook DevComponents.DotnetBar2.dll (v12.9.0.2)

Voor de communicatie services moet in het bestand "Carmen13.CommunicationServices.exe.config" (te vinden in de applicatiefolder van Communication Service en te bewerken door het te opnemen in Kladblok) het volgende worden opgenomen onderaan in het bestand, boven </configuration>:

<runtime>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-9.0.0.0" newVersion="9.0.0.0" />
</dependentAssembly>
</assemblyBinding>
</runtime>

De modules die dus bijgewerkt kunnen worden zijn: Server, Configuration (stel de geluidskaart opnieuw in), Communication Service (voeg bovenstaande regels toe aan het config bestand), Builder, Digital, C-plan en I-plan.


Indien communicatie services wordt geupdatet, moet de nieuwste VTRec worden gebruikt. 
Na installatie moet met de Configurator de audioapparatuur opnieuw worden ingesteld.

25-Okt-2016

 • Server: fix dat feed niet in een uur wordt aangezet wanneer deze in het voorgaande uur werd afgespeeld.

22-Okt-2016

 • Server: fix voor issue dat in sommige situaties de automaat button niet wordt uitgeschakeld bij einde track wanneer live mode eerder in die track werd ingeschakeld.
 • CPlan: fix voor rapportages en tijden.
 • Server: fix dat live speler soms mixtijd niet correct laat zien
 • Server: fix voor jinglepad sequence dat het doorspelen niet werkt
 • Server: fix voor jinglepad 10 die niet in de sequence gedeelte goed werd weergegeven

18-Okt-2016

 • Digital: fix voor crash wanneer een eerste track wordt ingevoerd.

Let op. Het bestand "Bass.Net.dll" is niet meer nodig en mag worden verwijderd (indien aanwezig). Geldt voor alle modules. 

14-Okt-2016

 • Digital: fix voor crashes bij openen van tracks of jingles

10-Okt-2016

 • Server: verbeteringen in automaat doorgevoerd
 • Algemeen: performance verbeteringen aan grafische interfaces

Let op. Nieuw bestand "DevComponents.DotNetBar2.dll". 
Bestand "DevComponents.DotNetBar.Schedule.dll" is niet meer nodig en mag worden verwijderd.

04-Okt-2016

 • Server: fix wanneer live mode voor tijdsein wordt ingeschakeld en automaat stil laat vallen
 • Server: verbeteringen doorgevoerd m.b.t. mixposities

02-Okt-2016

 • Server: fix wanneer server in "slave" mode draait en crash bij laden van Iplan/Cplan items

29-Sep-2016

 • Server: fix wanneer op playlist kolombeschrijving met rechtermuisknop wordt geklikt, crasht de server .
 • Server: fix wanneer afsluiten van Carmen niet wordt toegestaan, maar Carmen sluit dan zichzelf af.

26-Sep-2016

 • Server: wanneer een audiobestand, geladen in een speler, op het bestandssysteem dan wordt vervangen, kan dit zorgen dat automaat stil valt na het afspelen van dat nieuwe audiobestand.
 • Server: Fix in feed afhandeling wanneer deze eerder is aangezet via de playlist.

23-Sep-2016

 • Algemeen: Nieuw zip-bestand opgemaakt.

22-Sep-2016

 • Server: fix wanneer een playlist duurt over meerdere uren, dan wordt de tijdsein items daarna overgeslagen en blijven in playlist.

21-Sep-2016

 • Server: fix dat in sommige situatie de automaat stil valt .
 • Server: wanneer server wordt herstart met een playlist met feed, wordt feed overgeslagen. Dit is opgelost.
 • Server: verbetering in berekening van mix en fadeout tijd.
 • Digital/CPlan/IPlan/Builder: afspelen van audio gaat nu via audiouitvoer welke in Windows voor multimedia is geselecteerd (standaard apparaat)

Wanneer regelmatig herhalingen worden uitgezonden (audiobestanden met een gemiddelde afspeelduur van een uur) en die staan op een netwerk-share, dan is het advies om de waarde "TijdseinFixedSecondsBeforeInit" in "C:\Carmen\ConfigurationFiles\Server.config" te verhogen naar "15" (standaard "5").

19-Sep-2016

 • Server: fix in sommige situaties kan een tijdsein blok worden overgeslagen.

18-Sep-2016

 • Server: fix wanneer feed vanuit playlist is ingeschakeld (automaat ook aanstaat) en vanuit een liveplayer een track wordt afgspeeld, dan bij bereiken van einde track wordt de playlist verder doorgestart na feed.

15-Sep-2016

 • Server: fix voor probleem wanneer feed vanuit playlist moet worden gestart of gestopt, kan dit in sommige situaties niet gebeuren. Feed wordt dan overgeslagen.

14-Sep-2016

 • Modifications in release process.

12-Sep-2016

 • Server: Fix voor het niet doorstarten van automaat bij specifieke mp3-bestanden

1-Sep-2016

 • Server: Fix mixpunt wordt in livespeler gehanteerd wanneer deze uit playlist wordt gesleept.

31-Aug-2016

 • CPlan: Nieuwe rapportage van campagnes welke aflopen.

(c) RTVSoftware