Instelling "verwijder stilte vooraan en achteraan"

Na een opgenomen voicetrack kunnen eventuele stiltes vooraan en achteraan de opname worden gewist. Dit kan bij instellingen worden ingesteld.

Voor het bepalen van stilte drempel kan de Stilte drempel worden ingesteld. Als de audio hoger is dan ingestelde dB waarde, dan is er sprake van audio en wordt er daadwerkelijk opgenomen. 

Wanneer er stilte wordt gemeten voor periode ingesteld bij Stilte min. lengte, dan is dat de positie wanneer eventuele audio verwijderd moet worden. Als dit achteraan de opname bevind, wordt deze stilte periode ook verwijderd.

Let op. Eventuele stille periodes tussendoor worden in de opname wel opgenomen.


Om te zien of de applicatie tijdens opname audio hoort, is er een lichtbol zichtbaar. Deze laat a.d.h. van drie kleuren de status zien:

 Groen: er wordt audio gehoord

 Geel: er is stilte maar er is wel eerder audio gehoord. Dus is er sowieso een audio opname

 Rood: er is stilte en nog geen audio opgenomen.

Indien gedurende de hele opname de bol rood blijft, is er dus geen audio gehoord. Bij beeindiging van opname verschijnt dan de melding "Er is geen audio opgenomen".

Als er audio wordt gehoord, springt de kleur naar groen. De periode van rood tot gaan naar groep is stilte vooraan en wordt verwijderd.
Als er stilte opnieuw wordt gehoord, dan wordt de lichtbol geel. Wordt er dan gestopt met opnemen, dan vanaf het moment dat het lichtbol geel wordt tot einde wordt dan verwijderd.

Als de optie "verwijder stilte vooraan en achteraan" uitstaat, dan wordt er niets verwijderd en blijft de lichtbol tijdens opname op groen.